Opinions dels Grups polítics municipals

Els grups polítics amb representació municipal sense competències delegades de gestió municipal, exerceixen la fiscalització de l'acció de govern principalment amb la celebració de les sessions plenàries.
En aquestes, els partits de l'oposició poden formular precs i preguntes a l'equip de govern, a més de presentar aquelles mocions que considerin. Ho recollim en aquest espai creat per donar veu als grups de l'oposició. 

Tanmateix, tots els Grups polítics municipals poden expressar periòdicament les seves opinions sobre qualsevol temàtica mitjançant la tribuna política de la revista municipal El Nou Santpolenc (ENS). Podeu accedir als seus escrits des d'aquest enllaç

Comparteix aquesta pàgina: