Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Transparència | Precs, preguntes i mocions del Ple del 24 de novembre de 2022
Precs, preguntes i mocions del Ple del 24 de novembre de 2022
Obrir/tancar menú lateral

JxCat

La regidora Montserrat Garrido pregunta si l’equip del govern pot garantir que hi hagi dos polies a la sortida de l’escola; si al carrer Villar del Grau, a l’alçada del número 2 s’arreglarà el fanal trencat, com altres que hi ha;  si algú controla l’estat de l’enllumenat; si a la urbanització Can Villar es tornarà a posar un banc i un arbre que s’han tret, ara és un perill tal com està; com es fa el manteniment de les cistelles de bàsquet exterior del pavelló; quan es farà manteniment dels gegants de fusta; i, finalment, quan s’acaben les obres del carrer Sant Pau. 

El regidor David Hernández diu que sí es compromet a que hi hagi dos policies a la sortida de l’escola sempre que el servei ho permeti i no hi hagi urgències.

El regidor Albert Font respon que el mobiliari públic es va substituint i reparant a mesura que es la brigada pot anar realitzant les tasques. Com hi ha bancs de model diferents cal esperar a reposar-los amb coherència. Pel que fa a l’enllumenat públic es va reparant i fent el manteniment i invita a ala veïns a fer arribar les incidències que detectin a l’ajuntament. En relació a les cistelles de bàsquet remarca que també es fa el manteniment. Pel que fa als gegants ho esbrinarà com es fa el manteniment. 

La regidora Isabel Llari diu que el manteniment de l’enllumenat amb recursos propis i que no es vol arterialitzar. Es farà un projecte per substituir l’enllumenat públic i que sigui més eficient. Un dels problemes d’enllumenat són els quadres elèctrics, que cal renovar. 

L’alcalde, en relació al carrer Sant Pau diu que les obres que s’hi fan sí s’han allargat perquè l’empresa va modificar la intervenció que s’hi duia a terme inicialment. 

La regidora Isabel Llari diu que les obres són particulars i no són públiques. L’ajuntament controla les obres i les vigila però no són seves.  L’empresa promotora està instal·lant tots els submnistres, quan en principi només era el clavegueram. Per això s’estan allargant les obres. 

Junts per Sant Pol 

El regidor Josep Parada pregunta per la raó del mal estat de les escales de fusta del cementiri i les de l’avinguda de la riera fins la carretera antiga; si hi ha estadístiques d’us dels aparcabicis; i si han parlat amb la Diputació de Barcelona sobre la concentració d’accidents del revolt sobre el pont de la carretera; i que quin eés el cost del canvi de la gespa del camp de futbol i si està finançat; i si es repararà  la vorera de la plaça Sant Cristòfol.

El regidor David Hernàdez diu que si hi ha estadístiques sobre els aparcaments i que s’usen poc. El que hi ha al parc del litoral es faran canvis. Es mirarà el tema de la concentració d’accidents en la carretera de la Diputació de Barcelona. 

El regidor Albert Font diu que sí tenen previst els arranjament de la plaça Sant Cristòfol, on l’antiga benzinera. Reconeix que s’estan buscant alternatives en relació a les escales a les quals ha fet referència. Fer escales de fusta és un a solució a curt termini. 

La regidora Eva Pujol diu que la gespa costa uns 175 mil euros i s’estan buscant subvencions. 

 

PSC 

El regidor Enric Abad ha preguntat com està el compliment rel requeriment a Amargant.

L’Alcalde diu que el document al qual es fa referència era la sol·licitud del compte corrent per pagar. En relació a la llicència d’obres tenen fins el 23/12/2022 per iniciar les obres. Si no ho inicien es farà subsidiàriament.

El regidor Enric Abad demana que s’apliqui la normativa sobre la llei de banderes i que s’acati la sentència que obliga a l’Ajuntament de Sant Pol. Està cansat de demanar-ho i ja li fa “grima” la qüestió. Es queixa que la bandera està lligada i enroscada al “màstil”.

L’alcalde respon que està cansat del tema de la punyetera bandera, però després demana disculpes per haver fet servir aquest terme. 

MOCIÓ, QUE PRESENTA ERC, LA CUP, JUNTS PER CAT  I JUNTS PER SANT POL, AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

La violència contra les dones és una realitat que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones, el patriarcat. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.

És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació Llei 17/2020 i d'instruments judicials, d'anàlisis, protocols d'atenció especialitzada i, ara, també d’una estructura de Govern pròpia com és la Conselleria d’Igualtat i Feminismes. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Enguany s’han produït 21 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general. 

Els moviments de dones d’arreu del món s’han manifestat i revelat contra el sistema patriarcal que les oprimeix, discrimina i silencia. Aquesta situació, aquest 2022, ha tret la cara més cruel de les violències masclistes, que s’ha trobat a davant tota la sororitat mostrada per les dones d’arreu del món. L’única resposta possible és aplicar la mirada feminista a totes les polítiques a tots els nivells.

 

EL PLE ACORDA:

PRIMER.- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes.

SEGON.- Dissenyar instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’arrel la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets humans de les dones. manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes,

TERCER.- Revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció municipals vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes les formes de violència masclista.

QUART.- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

CINQUÉ.- Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

SISÉ.-  Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir recursos d'acollida i habitatges per emergències en situacions de violència masclista.

SETÉ.-Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.

 

INTERVENCIONS

La regidora,Isabel Llari, vol manifestar que la situació actual és dura i amb unes dades inapel·lables. Hi ha un dolència social. LA societat ha normalitzat la violència i no es pot permetre. Les dades mostren que el problema s’està visibilitzant i tots són responsables per solucionar el problema. Cal treballar en prevenció i detecció. El Consell sectorial d’equitat està treballant en aquest sentit. Les dones volen viure segures. S’està treballant en un pla local per transversalitzar les polítiques de prevenció i detecció de la violència de gènere. Està cansada de fer mocions d’aquest tipus. Les dones de Sant Pol volen un municipi feminista lliure de violència de gènere. Cal fer polítiques valentes i treballar en prevenció. 

El regidor Josep Parada manifesta que està d’acord amb all`que s’ha dit i diu que cal posar tots els mitjans i esforços per educar als fills i nets i denunciar sempre que se’n sigui coneixedor de situacions de violència. Ell també està cansat que no hi hagi canvis. 

El regidor Enrique Abad, diu que està d’acord amb l fons de tot el que s’ha dit. En principi i per principis està d’acord amb el fons de la gestió. 

 

SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb

            13 vots a favor: ERC-AM (4), CUP (3), JxCat (4),  Junts (1), PSC-CP (1)

              0 vots en contra: cap

              0 abstencions: cap

 

Podeu recuperar la sessió plenària en aquest vídeo.

 
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina