Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Transparència | Precs, preguntes i mocions del Ple del 30 de juny de 2022
Precs, preguntes i mocions del Ple del 30 de juny de 2022
Obrir/tancar menú lateral

JUNTS X CAT 

 

1. Donada al sequera actual i el risc d'incendis a que estem exposats, Quines mesures s'han pres per  la neteja de les parcel·les municipals?

2. Quin és el Planning per a  la neteja de les platges del municipi? 

            a.  Amb quina freqüència es neteja cada una d'elles? 

            b.  Quin sistema de Neteja es farà servir?

3. Les casetes de fusta que s'han instal·lat al C/ Carrasco i Formiguera, quin cost tenen?

            a.  Per què aquests contenidors s'han pogut fabricar però els que tenim   malmesos no es poden reparar?

            b.  És cert que només els poden fer servir els residents a Can Reig ?

            c.  S'estan  perdent places d'aparcament públic per un ús privat del sòl.?

            c.  No us sembla un greuge cap a la resta de veïns de la zona de Carrasco i       Formiguera. I a la vegada d'altres zones de Sant Pol?

4. Sabem el preu final de les obres de la Plaça del Torrent Arrosser?

5. S'han comprat 2 Box per aparcar-hi bicicletes, a on aniran instal·lats?

6. Tenim coneixement de les diferents queixes que s'han entrat a l'ajuntament veïns del carrer Joan Maragall en referència al  soroll que estan generant les antenes que telefònica hi te instalades a l'inici del carrer. Que pensa fer el govern? 

            a. S'han fet medicions dels decibels emesos ?

            b. No s'han plantejat obligar a la companyia telefònica a desplaçar-les a Can Tiril?

            c. S'ha fet cap inspecció mitjançant tècnics especialitzats de l'estat de les instal·lacions, ja que es podría donar el cas de que  estiguin obsoletes?

7.   Ens han arribat queixes dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la plaça Anselm Clavé, ja que estan avariats constantment i es triga entre mes i mig o dos mesos a reparar-los ,  s'està pagant a l'empresa Estebanell i Pahisa cada mes 499,31 € per el manteniment dels punts de recàrrega, com es pot permetre que pagant un manteniment es deixin sense funcionament tant de temps? En aquests moments un dels de càrrega ràpida fa dos mesos i mig que no funciona, ho creieu normal

8. Sabem que els diferents cobraments de taxes o impostos està Delegat a la Diputació així com els abonaments o bonificacions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o l'ús de la Deixalleria. Als usuaris d'aquests descomptes  quan se'ls comunicarà a quin rebut veuran reflectida la bonificació?

9. Demanem de nou , que ens donin resposta al cost dels  serveis jurídics i de procuradoria per defensar l'ajuntament dels diferents contenciosos i RC que han demandat particulars, empreses o treballadors municipals  des de l'estiu del 2019 al maig del 2022.

10. L'Ajuntament te un contracte amb l'empresa Gestway Employers per un cost de gairebé 12.000€ anuals per el servei de les nòmines calculades. A les instàncies entrades al Registre de l'ajuntament hi veiem queixes reiterades de treballadors reclamant que la nòmina no és correcta. Que  pensen fer.  Amb aquest problema ?

11. Al C/ Verge de Montserrat, davant del núm. 26, hi ha una furgoneta municipal estacionada des de fa almenys 4 mesos, ocupant una plaça d’aparcament pública. Hi ha algun motiu pel qual aquesta furgoneta estigui estacionada aquí permanentment sense haver-se mogut durant tot aquest temps?

12. Fa més de dos mesos que va caure un fanal situat a la cantonada de Carrasco i Formiguera amb Ignasi Mas Morell. Fa més de dos mesos que el que hi ha posat és un con de la policia a on hi hauria d'anar el fanal. Per quan està previst la renovació d'aquest punt de llum tant necessària a la zona?

13. Per què no passa la màquina de rentar els carrers, la realitat és que estan molt deixats, plens de taques, caques i pixerades de gos que amb la calor és desagradable. Quina programació de Neteja tenen prevista per aquest estiu que ja ha començat? Anem tard.

14. Els contenidors que hi han a l'Hort d’en Quimet Villà, fan for de les muntanyes de residus que s'hi arriben a acumular, la recollida és diària de la fracció corresponent?

 

PRECS

 1. Han tret una paperera que hi havia davant el BBVA, pensen restituir-la? 

 2. El nostre Grup demanem si és possible que no convoqueu les reunions de diferents àrees la mateixa setmana, com ha estat el cas d'aquesta, si no que fossin espaiades, és complicat quan hi ha especial de comptes, Consell Municipal Escolar, Informativa de música, ple ... 

3.- Ens vas dir que ens donaries resposta de l’augment del 50% de les funcionaries A2 de la seguretat social de les funcionàries de Serveis Socials i no l’hem obtingut.

 

 

RESPOSTES:

El Sr. Alcalde respon la pregunta número 9 i diu que té tota la raó del mon, que és veritat que no ho ha passat i novament demana disculpes, les quals son acceptades .

L’altre pregunta referida al Departament de Recursos Humans el que faran es resoldre-ho.

El regidor de Governació, Sr. David Hernández respon la pregunta número 5 i diu que posaran una nova plaça d’aparcament al Parc del Litoral  i no  es perdran plaçes.

El regidor de Serveis Municipals, Sr. Albert Font, respon les preguntes referents a la paperera i a la furgoneta aparcada dient que ho esbrinarà.

La Sra. Isabel Llari, regidora d’Urbanisme i Medi Ambient respon les preguntes adreçades a les seves regidories.

Referent a la pregunta número 4, manifesta que ja la va respondre en 2 plens anteriors oralment, i ho dona ja per contestat. De totes maneres ho repassarà.

Neteja parcel·les municipals, s’han desbrossat igual que totes les zones municipals.

De la neteja del camí de Can Roca, es va fer per part dels propietaris a través de l’Associació de Propietaris  del Parc del Montnegre i que tenien totes les autoritzacions oportunes.

Pel que fa als contenidors del carrer Carrasco i Formiguera, indica que el cost aproximat és al voltant dels 13.500 €uros, que ho pot detallar al proper ple. És dins la campanya de residus que s’està parlant amb les comunitats de veïns majoritàries com Can Reig. I sí  que serà exclusiva per aquests veïns. A l’àrea de l’Hort  d’en Quimet Villà es recull cada dia la fracció corresponent. Es tracta d’una àrea de contenidors sobre dimensionada i creiem que no es prou digne i, per això quan estigui en funcionament l’àrea de Carrasco i Formiguera, aquesta es retirarà. Manifesta que és una evidència que es tenen problemes amb l’empresa que gestiona la recollida de la brossa, propiciat en gran mesura per un canvi de gerència. S’ha decidit no prorrogar el contracte un any més. 

Pel que fa als punts de recàrrega de la Plaça Anselm Clavé, indica que no li consten incidències en quan als punts de recàrrega. El que es farà en breu és millorar el sistema de gestió dels punts de recàrrega a banda de que es començarà a parlar del cobrament d’una taxa per utilització d’aquests punts. Estem tenint un gran ús d’aquests punts, sempre pel mateix nombre d’usuaris, amb una durada molt llarga i el que cal es regular el seu funcionament.

Referent a les antenes del c/ Joan Maragall informa que s’han plantejat intervenir. Tots sabem les dificultats que hi ha amb les antenes de telefonia a Sant Pol  i explica que s’han fet diverses intervencions pels Serveis Tècnics.

Intervé a continuació el Sr. Alcalde per explicar que referent a les bonificacions contemplades a les ordenances per la instal·lació de plaques fotovoltàiques o de la deixalleria, s’han fet vàries reunions amb els representants de l’Organisme de Gestió Tributària, en les quals se’ls hi ha demanat agilitat i depenem molt de la seva  gestió. Sí que hem fet pressió. Se’ns va explicar que hi havia un excés de feina i que es dotarien de més tècnics, atès que tenen un endarreriment de tasques. Des d’aquí continuarem fent pressió, però no podem resoldre-ho perquè les competències els hi tenim delegades, però estarem a sobre perquè resolguin la situació.

Referent a la deixalleria, la regidora Sra. Isabel Llari explica que no hi ha hagut cap canvi en la gestió de les bonificacions.

El Sr. Albert Font incideix en que a l’Organisme tenen molta feina acumulada i que és d’esperar que d’aquí uns mesos els que tenen dret a bonificacions vegin resolta la seva reclamació.

La Sra. Garrido demana rèplica i concedida expressa que amb el tema de la neteja dels boscos, tal i com ha quedat el camí, és que ara ha quedat molt de brancatge sec i potser els que han fet la neteja no han estat prou curosos i caldria revisar-ho. I que diguis que no han arribat queixes dels punts de recàrrega, a mi sí que em consten perquè han entrat instàncies. Fins i tot hi ha correus entre una de les persones afectades i l’enginyer.

La Sra. Isabel Llari contesta que ella no ha dit que no li constin queixes perquè n’hi ha. És veritat que hi ha una alta incidència, que hi ha moltes incidències i també que hi ha un contracte de manteniment i que aquestes s’intenten resoldre amb la màxima celeritat.

 

JUNTS PER SANT POL

 

El Sr. Josep Parada, portaveu del grup municipal, informa que, després de 14 mesos, li ha arribat la bonificació de l’IBI per la instal·lació de les plaques solars d’autoconsum.

Manifesta que al c/ Pau Simon, al costat de la farmàcia, el banc que hi havia, ja no hi és, ha desaparegut. Ho sabíeu? Es tornarà a posar?

Referent als contenidors d’oli pregunta si se’n posaran més. Sabem si se’n posaran més. I al mateix temps indica la oportunitat de posar-los en un indret diferent, atès que ara, els 3 que hi ha, estan al mateix lloc.

 

El Sr. Albert Font, regidor de Serveis Municipals, respon, referent al banc, que ja li respondrà, que consultar al cap de serveis.

La Sra. Isabel Llari, regidora de Medi Ambient, respon que es valorarà on es posaran, alhora que informa que s’ha tingut en compte de posar-los a les zones d’alta afluència d’usuaris. No obstant es valorarà posar-los en altres zones.

MOCIÓ  DE CONDEMNA DELS FETS DE MELILLA I EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS

 

El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla segons va informar la Delegació del Govern a la Ciutat Autonòma.

Unes 2.000 persones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del Barri Xinès, de les quals 500 van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder traspassar la frontera i arribar a Melilla 133 persones majoritàriament d'origen sudanès i txadià.

Durant el salt, la policia espanyola i marroquina va atacar les persones que intentaven saltar fins a provocar la mort de, de moment, 37 persones negreafricanes (que van morir al costat marroquí). La brutalitat policial amb què els van rebre també va deixar 76 ferits, 13 d’ells en estat greu. S'ha pogut constatar el llançament a curta distància de pots de fum per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les persones que es trobaven a la tanca, generant una situació de gran perill per a la seva integritat física i moral i la caiguda de molts de la tanca.

Als episodis de violència física i l'agressivitat que presenta l'arquitectura fronterera en si mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones en trànsit, com s'ha documentat als nombrosos vídeos que associacions defensores de Drets Humans han compartit. De fet, aquests assassinats, sumats al recent sobreseïment del cas d'assassinat dels 15 del Tarajal a les mans de la Guàrdia Civil deixen molt clar que el regne d'Espanya no només és capaç d'assassinar per defensar la seva pàtria i el seu territori, sinó que s’enorgulleix de fer-ho sense cap pudor.

Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són esdeveniments nous, però sí que s'han vist incrementats com a conseqüència de l'últim acord entre el Govern Espanyol i Marroc. En el marc d’aquest acord, el Govern de l’Estat Espanyol va abandonar la seva històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del dret a l’autodeterminació per passar a recolzar el pla marroquí per al territori, a qui pretén dotar de més autonomia.

A més a més, cal afegir una externalització de la gestió de fronteres. Al juliol del 2020 es va fer públic com deu multinacionals gestionen el 65% del pressupost en matèria migratòria de l'estat espanyol, donant a conèixer ens privats vinculats a les jerarquies franquistes, a l'aristocràcia i excàrrecs polítics, que es beneficien directament d’aquesta política restrictiva basada en una suposada eficiència económica.

La Unió Europea és una altra expressió d'aquesta dinàmica hipòcrita que mira només per l'interès del capital, i també de com Europa és un territori antinegre i colonial. El Centre Delàs d'Estudis per la Pau diu al seu informe “Expandint la fortalesa: les polítiques d'externalització de les fronteres de la UE”, que Civipol (una empresa semipública francesa del mercat de la seguretat de les fronteres) va tenir una gran influència en l'elaboració de polítiques de protecció de fronteres per part de la Comissió Europea. Racisme, capitalisme i blanquitud són la recepta de suposats drets que ofereix l'estat espanyol i la UE.

 

EL PLE ACORDA:

1.    Condemnar la brutal violència policial espanyola i marroquina, les devolucions en calent, la insultant resposta del govern de l’Estat espanyol davant la mort de desenes de persones, per ara 37, però un nombre incert que no fa res més que pujar.

2.    Condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat dels governants espanyols així com les declaracions del President Pedro Sánchez elogiant la violenta resposta de les autoritats marroquines.

3.    Instar a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de 1000 persones que s'han quedat al territori marroquí.

4.    Instar al Govern de l’Estat a investigar aquests fets per tal d’assegurar que existeix veritat, reparació i justícia. 

5.    Instar el Govern de l’Estat a derogar la Llei d’estrangeria.

6.    Instar a les institucions europees i al govern de l’Estat, en particular, a garantir el dret a migrar amb total respecte als drets humans, socials, civils i polítics, per a totes les persones.

  

INTERVENCIONS 

JUNTS PER CAT

La Sra. Garrido expressa que pensen que va tractar-se d’una acció brutal. Anar a fer una matança. Els catalans ja coneixem a la Policia espanyola. El més greu és que el ministre Marlasca negui l’evidència de les imatges, en les quals es veu policia magrebí, en territori espanyol, continuant amb la violència sobre els que fugien. 

ERC

El portaveu del grup, Sr. Albert Font, manifesta que no vol afegir cap comentari  sobre la qualitat democràtica de l’Estat espanyol, perquè ja els han fet tots. 

JUNTS PER SANT POL

El seu portaveu, Sr. Josep Parada, manifesta que la migració es un dret universal, humà i no s’hauria de mirar el color de la pell ni la religió. De fet també hi ha altres migrans als quals no se’ls tracta igual. Aquests que venen del sud d’Europa també fugen de guerres dels seus països. El nostre vot serà favorable.

PSC:

El Sr. Enrique Abad, portaveu del grup municipal, expressa que sempre és lamentable la mort de persones i sobretot en aquest cas. Però en el cas d’aquesta moció, no hi esta d’acord. Afirma que la Policia Nacional i la Guardia Civil no tenen res a veure amb la mort d’aquestes 37 persones.  Tampoc es parla de la violència causada a la Guardia Civil per part dels que intentaven saltar la tanca que va causar desenes de ferits. S’aprofita qualsevol fet per atacar als cossos de seguretat de l’Estat. Manifesta que la intervenció de la portaveu de Junts per Cat la deixa retratada perquè comparar els fets de l’1 d’octubre amb els del 26 de juny, està fora de tot comentari. Es menciona el tractat entre Espanya i Marroc per fer-lo responsable dels fets ocorreguts  sense tenir coneixement dels acords adoptats. Avança el seu vot en contra perquè no està d’acord amb la majoria dels aspectes d’aquesta moció.

 

SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 

            12 vots a favor: ERC-AM (4), CUP (3), JxCat (4),  Junts (1)

              1 vots en contra: , PSC-CP (1)        

              0 abstencions: cap

Podeu recuperar la sessió plenària en aquest vídeo.

 
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina