Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

e.Fact
Obrir/tancar men˙ lateral
COMUNICAT ALS PROVE¤DORS
 • Des del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que presentin factures a les administracions públiques, hauran de presentar obligatòriament, factura electrònica.
   
  És una iniciativa de modernització de l'administració pública destinada a fer-vos més àgil i efectiva la presentació i el seguiment de les factures, reduint costos i garantint la seguretat en la tramitació.
   
  A partir d'ara ja es pot accedir des de la web mateixa de l'Ajuntament a un espai on podran:
  • Presentar factures electròniques mitjançant el registre telemàtic a la plataforma e.FACT
  • Consultar l'estat de tramitació de les factures i la data prevista de pagament per part de l'Ajuntament
  • Consultar les dades del proveïdor i sol·licitar modificar l'adreça o les dades bancàries on volen que l'Ajuntament realitzi els pagaments

  Per poder accedir a la tramitació de factures electròniques és necessari un certificat digital que contingui el NIF de l'empresa i que hagi estat emès per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l'Agència Catalana de Certificació.
  Alguns exemples de certificats reconeguts són: el eDni, Tcat de CATCert (Agència Catalana de Certificació), FNMT-CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) i IZENPE.

  Per més informació podeu consultar:
  https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

  Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són a:
  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13722
   
  Codi DIR3 - Ajuntament de Sant Pol de Mar
   
  L01082359
   
   

  Informació útil

  A la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a la pàgina dedicada als proveïdors, podeu trobar tota classe de informació que us pot ajudar. Concretament:
   

  • Com es generen factures electròniques
  • Com lliurar-les a l'Administració:
  1. A través de la bústia de lliurament (Hi ha el manual corresponent)
  2. A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica

   

  • Com consultar l'estat de la vostra factura
  • Més informació:
  1. Manuals i portals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica
  2. Marc jurídic
  3. Relació de consultes freqüents

   

  Suport a les empreses

  El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), té un portal de suport per a les empreses (portal de suport e-FACT a empreses)
  També disposen d'un número de telèfon, és el 902 90 10 80, o correu electrònic (efact@aoc.cat)
   
  Altres enllaços d'interès són:

  D'acord amb la Llei 25/2013, els proveïdors subjectes a l'ús de la factura electrònica són els següents:

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • Unions temporals d'empreses
  • Agrupació d'interès econòmic i altres segons estableix l'article 4.f) de la Llei 25/2013
Temes relacionats
 
Versiˇ per imprimir
Pujar al principi de la pÓgina