Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | └rea de TransparŔncia | Precs, preguntes i mocions del Ple del 26 de maig de 2022
Precs, preguntes i mocions del Ple del 26 de maig de 2022
Obrir/tancar men˙ lateral

 

Junts per Sant Pol

El Sr. Alcalde llegeix la pregunta formulada pel portaveu del grup municipal Junts per Sant Pol, Sr. Josep Parada per escrit:

“El grup municipal de Junts per Sant Pol presenta la següent pregunta al ple del mes de maig enformat escrit, ja que per circumstàncies personals del seu regidor, està absent en aquesta sessió. El passat més de març, la regidora de l’àrea ens va comunicar que, per acord de junta de govern, la proposta presentada pel nostre grup de fer una platja del municipi com espai natural lliure de fum, seria la anomenada platja de les Escaletes. No es tractava de cap punt del ple, per la qual cosa només consta en l'acta el nostre agraïment a la regidora per haver tingut, amb la seva amabilitat habitual, en consideració la nostra proposta i dur-la a terme. Estem a punt de començar la temporada estiuenca i la nostra pregunta és: quan i com es comunicarà a la població que, a la mencionada platja, no es podrà fumar, ja que com a prova pilot, serà declarada com “Espai Natural Lliure de Fum”? I, molt important també: es col·locaran cartells avisant d’aquesta disposició, als accessos de la platja, perquè els visitants siguin conscients?

Moltes gràcies. 

Josep Parada”.

 

Respon la regidora de Platges, Sra. Gemma Olivé que a la web municipal ja es troba penjada la notícia, també ha sortit publicada a les xarxes socials i demà, li han assegurat que es posaran els cartells informatius a la platja.

 

 

PSC

 

El Sr. Enrique Abad pregunta per la ocupació il·legal d’equipaments públics amb una masia al c/ Mercé Rodoreda, a la Urbanització Els Jardins de Sant Pol,  per part de la família Amargant. Recorda que es va discutir molt aquest tema i que se’ls hi havia ofert una permuta a canvi de respectar la construcció que era il·legal, en part. Havien ocupat un espai que es corresponia a equipaments públics, en concret a aparcament. Volia pregunta al Sr. Alcalde com està el tema i si hi ha algun projecte per part de l’ajuntament.

 

El Sr. Alcalde respon que si li pogués contestar ho faria, però no pot i es compromet a respondre-li per escrit. La portaveu de Junts per Cat demana que la resposta es faci arribar també a la resta de grups municipals.

MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS X CAT DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU 

 

El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau.  

Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya. 

A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 

Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la mediació. 

Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats. 

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 

Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis. 

 

EL PLE ACORDA:

PRIMER. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució dels conflictes. 

SEGON. Insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions. 

TERCER. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

 

INTERVENCIONS

 ERC-AM

 El portaveu del grup municipal, Sr. Albert Font, manifesta el sentit afirmatiu del seu grup. Expressa que no ha sentit mai cap ciutadà que demanés que s’eliminin els Jutjats de Pau. He vist moltes  enquestes en que la ciutadania està molt preocupada perquè a Espanya la justícia és molt lenta i molt cara, i això el que provocarà és que encara sigui més lenta i més cara. En mediació tot el que es pugui resoldre amb la conversa amb jutges i mediació local es molt més barat  molt més senzill i més eficient. 

 

CUP

El Sr. David Hernández, portaveu del grup municipal CUP, expressa el sentit favorable del seu vot. Indica que precisament amb aquesta llei que vol fer el Govern  espanyol, que és diu d’Eficiència Organitzativa de la Justícia,  el que volen es reduir tràmits, i comencen per carregar-se els Jutjats de Pau, cosa que no te cap sentit; si volen agilitzar la justícia que comencin per instàncies superiors i no pas pels jutjats de pau.

 

PSC

El Sr. Enrique Abad, portaveu del grup municipal del PSC, diu que estant d’acord amb alguns aspectes dels acords però no amb  les consideracions que s’han dit, i per motius també personals, manifesta la seva abstenció. 

 

 SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb

 

            11 vots a favor: ERC-AM (4), CUP (3), JxCat (4)

              0 vots en contra: cap

              1 abstenció: PSC-CP (1)

Podeu recuperar la sessió plenària en aquest vídeo.

 
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina