Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Transparència | Mocions del Ple del 27 d'octubre de 2022
Mocions del Ple del 27 d'octubre de 2022
Obrir/tancar menú lateral

Atès que no es produeixen precs ni preguntes per part dels grups a l'oposició, es passa al debat i votació de les següents mocions:

MOCIÓ PER LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR AMB EL  CONSELL DE LA REPÚBLICA

El Consell de la República és la primera institució republicana de Catalunya i té per objecte impulsar les activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República. Els valors del Consell de la República són:

·Dret a l’autodeterminació 

·Pau, no-violència. 

·Respecte, voluntat i diàleg. 

·Drets lingüístics individuals i col·lectius. 

·Apoderament ciutadà en tots els seus àmbits. 

·No discriminació, igualtat d’oportunitats, dignitat de les persones i defensa de la societat inclusiva. 

·Sostenibilitat, justícia social, econòmica i mediambiental. 

·Treball cooperatiu i col·laboratiu.

·Esperit, autoexigència, aspiració, excel·lència i rigor.

 

La legitimitat originària del Consell de la República neix de la sobirania popular del poble de Catalunya, expressada en dues ocasions, l’1 d’octubre de 2017 i el 21 de desembre de 2017. En aquesta segona ocasió, les forces independentistes van obtenir la majoria al Parlament de Catalunya. L’acord d’investidura preveia la creació del Consell de la República, ja que el mandat republicà sorgit de l’1 d’octubre de 2017 necessita d’una institució republicana. 

En la seva voluntat de ser una eina per al desenvolupament d’aquelles estratègies i projectes que permetin avançar Catalunya i les seves institucions cap a una República Catalana Independent, el Consell de la República està en condicions d’oferir alguns serveis a les administracions públiques catalanes que ajudin a la millora de la seva eficiència i al mateix temps comportin un avenç important en l’assumpció i reforç dels esmentats valors.

Cal remarcar que el principi d’autonomia local reconegut constitucionalment als municipis en els articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola i a la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL, des d’ara) – elaborada en el si del Consell d’Europa el 1985 i ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988 –, implica, entre altres, reconèixer als municipis la potestat de lliure decisió i llibertat de gestió dels seus assumptes fins i tot d’aquells aliens a la seva competència, relacionats amb l’interès municipal (article 25.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local). L’autonomia local és el dret i la capacitat efectiva de les Entitats locals d’ordenar i gestionar els seus afers públics.

 

EL PLE ACORDA: 

PRIMER. - Explicar i difondre entre la ciutadana de Sant Pol de Mar la Identitat Digital Republicana, comprometen-nos en l’organització d’actes públics oberts a totes les persones interessades.  

SEGON. - Facilitar l’impuls entre els veïns del municipi la implementació de la Identitat Digital Republicana. 

TERCER. - Impulsar un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell de la República en l’aplicació d’un model de bones pràctiques en matèria de contractació pública d’acord amb les modificacions introduïdes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la transposició de la directiva del parlament europeu i del Consell d’Europa que proclama el concepte d’eficiència entès no només en un sentit econòmic sinó amb introducció de criteris contractuals socialment justos, d’eficiència ambiental, d’igualtat real de drets entre homes i dones, culturals i de protecció de drets laborals.

QUART. - Donar trasllat dels presents acords al Consell de la República a través del correu electrònic consuminstitucional@consellrepublica.cat

 

SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb

            12 vots a favor: ERC-AM (4), CUP (3), JxCat (4),  Junts (1)

              1 vots en contra: PSC-CP (1)

              0 abstencions:cap

 

 

MOCIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre.

Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats.

Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida democràtica.

També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens – de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda.

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.

 

EL PLE ACORDA:

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:

 ·         L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades.

·         L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.

I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.

 

 

INTERVENCIONS

La regidora Montserrat Garrido diu que tot i que s’han rebut bufetades des de molts organismes lligats als drets humans l’Estat continua jutjant i condemnant. Per tant, cal saber que fins que no hi hagi independència ens atacaran des de tots els àmbits. Cal pensar de valent què volem fer per assolir la independència. Anima a tots els grups a continuar treballant. 

El regidor Enrique Abad tot lo que es proposa en aquest punt va en contra de la constitució. Si es vol aconseguir alguna cosa ha de ser per la via democràtica i constitucional. Els que fan actuacions fora de la llei han d’acceptar a les conseqüències. 

 

SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb

            12 vots a favor: ERC-AM (4), CUP (3), JxCat (4),  Junts (1)

              1 vots en contra: PSC-CP (1)

              0 abstencions: cap

Podeu recuperar la sessió plenària en aquest vídeo.

 
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina