Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Transparència | Precs i preguntes del Ple del 27 de gener de 2022
Precs i preguntes del Ple del 27 de gener de 2022
Obrir/tancar menú lateral

JxCAT

El Sr. Alexandre Arozamena, portaveu de JxCat formula les següents preguntes:

1. Per què s’ha traslladat la Fira de Sant Pau del C/ Nou al parc de Can Villar? Es va tenir en compte el prejudici econòmic que ha suposat pel comerç del centre del poble i pels firaires?

2. Davant dels reiterats actes vandàlics que s’han produït durant els últims mesos al pàrquing del Parc del Litoral, està prevista alguna actuació per augmentar la seguretat en aquesta zona? L’últim d’aquests episodis ha suposat l’incendi total d’una furgoneta pràcticament nova amb material esportiu a l’interior.

3. Què es pensa fer per millorar l’estat en el que es troba el camí principal del Farell? Està en molt mal estat, i ens consta que hi ha hagut algun veí que us ha fet arribar el seu malestar pel seu estat..

4. Per què s’ha decidit que un policia format per agafar denuncies, tipificar delictes, registrar les diligencies judicials per tramitar-les al jutjat i informatitzar-les per poder arxivar-les al DRAG estigui treballant a l’OAC de l’Ajuntament, enlloc de fer-ho a l’ OAC de la policia? No considereu que es donaria un millor servei a la ciutadania tenint aquesta persona a l’OAC de la Policia, ja que actualment no tot el personal de la policia pot agafar denúncies, el que implica que ens trobem que quan un ciutadà vol interposar una denúncia, si no hi ha els policies que poden recollir-les a la comissaria, hagin de tornar a venir en un altre moment. Considerem que ubicar aquesta persona a l’OAC de la policia permetria oferir un millor servei i evitar demores en la interposició de denúncies.

5. A la confluència dels carrers Riera Vaquer i Herois Fragata Numància s’hi ha fet una obra que ha deixat la vorera malmesa, amb unes tanques que impossibiliten el pas dels vianants. Això obliga als vianants a haver de baixar a la calçada, amb el perill que suposa amb els cotxes que pugen Fragata elevades. Quan es preveu arreglar el forat que hi ha ara mateix a aquesta vorera?

6. Us demanem que ens faciliteu per escrit el rati d’endeutament a tancament de l’any 2021 de l’Ajuntament de Sant Pol.

7. Demanem que ens feu arribar per escrit un llistat de la recaptació de la zona blava i les multes de transit i estacionament que s’han imposat al llarg de l’any 2020 i 2021.

8. Us demanem que ens faciliteu per escrit la relació detallada de despeses que ha implicat per l’Ajuntament de Sant Pol el Festival Sant Pol Doc celebrat el 2021.

Respostes a les preguntes formulades:

1a pregunta.- Respon la regidora Anna Losantos que respecte la Fira de Sant Pau, van estar valorant molt que fer ja que per complir amb les mesures COVID i degut a les característiques del c/ Nou, era molt complicat . Van valorar que l’opció més adient per no deixar de fer la fira era traslladar-la al parc de Can Villà. Una altra de les possibles ubicacions que es va considerar va ser muntar-la a la Punta, però tenia tants inconvenients, sobretot per entrar i sortir els firaries en cotxe que era complicat. Van pensar també amb la Plaça de l’Hotel. Però finalment es va decidir al parc del Litoral.

2a pregunta.- El regidor Sr. David Hernández respon que sí que d’actes vandàlics n’hi ha hagut, no només a Sant Pol sinó que també n’hi ha hagut a tot el Maresme. Estan en contacte amb altres policies per investigar conjuntament i com a mesura de prevenció s’ha decidit que es patrulli més sovint sobretot a la nit.

3a pregunta.- Respon la Sra. Isabel Llari i diu que sí que, malgrat l’afluència de vehicles, estem parlant d’un camí públic i forestal, com a tal, i si la demanda és que s’asfalti, no s’asfaltarà. Encara que es tracti d’un camí que uneix dues trames urbanes, és tracta d’un camí forestal. Ara bé, sí que s’hi poden incloure millores . Si es constata aquest nombre de vehicles, molt important, caldria reduir la velocitat, diu que pensa que la senyalització és millorable. Afirma que el manteniment es va fent regularment. També s’acaba de fer el manteniment de recollida d’aigües pluvials. Explica que hi ha una partida de 45.000€ al pressupost per a la redacció del projecte d’ urbanització del Farell i que caldrà valorar i comparar les inversions que s’han fet en aquesta zona i també tenir en compte de forma equitativa les inversions en d’altres zones del municipi.

4a pregunta.- La respon el Sr. Alcalde dient que vagi per endavant que la decisió organitzativa de la casa correspon a Recursos Humans. Afirma que la posició que ocupa aquesta persona va associada a un acord entre l’ajuntament i aquesta persona, la qual portava uns quants anys fora de l’òrbita laboral i sense saber quines tasques podria realitzar a l’hora de reincorporar-se. Va vinculat a les necessitats d’organització de l’ajuntament.

5a pregunta.- Manifesta el Sr. Alcalde que el fet que no s’hagi arranjat el forat presumiblement va vinculat a l’actuació d’un industrial i a uns tràmits, amb aixecament d’ acta policial. I va lligat a un peritatge i un tràmit. Els tempos explica que els desconeix . Quan s’hagi tramitat amb l’assegurança i ho tinguem, us informarem. Explica que també cal senyalitzar bé el forat. Intentem que la gent no hagi de baixar de la vorera però sense deixar de protegir el forat perquè els vianants no prenguin mal.

6a pregunta.- El regidor d’Hisenda, Sr. Albert Font, respon que la pregunta respecte ràtio d’endeutament demanaria que la féssiu per escrit especificant si és a nivell pressupostari o a nivell de data actual, perquè una cosa és el que es troba pressupostat i l’altre en quin nivell d’execució està.

JUNTS PER SANT POL

El Sr. Josep Parada, portaveu de Junts per Sant Pol formula dues preguntes:

1.- La resposta a les qüestions que es plantegen respecte la reducció d’IBI per energies renovables, qui l’ha de fer l’ajuntament o la diputació i quan temps es triga?

2.- Pel que fa a la deixalleria, pensava que seria més ràpid i àgil , amb el codi de barres, però és que ara a més cal dir el pes, els litres, el volum del que es porta i això alenteix moltíssim: el que abans trigaves 10 minuts ara estàs ¾ d’hora.

Respon el Sr. Alcalde la primera pregunta i informa que el responsable de fer les devolucions és l’Organisme de Gestió Tributària. Afegeix que porten una demora de ½ any i que l’únic que pot dir es que ens hem queixat formalment amb d’altres ajuntaments i els han informat que el proper mes s’incorporen nous tècnics atès que aquesta demora està provocada per la manca de personal. També informa que aquesta setmana ens han fet arribar des de l’OGT un formulari de queixa per l’atenció rebuda i que ells mateixos responen. Molta gent pensa que es una tasca municipal però és una de les delegacions efectuades a l’Organisme de Gestió Tributària.

En el mateix punt de la bonificació de l’IBI, la Sra. Isabel Llari afegeix que els més indignats sobre la gestió que s’esta realitzant de que aquestes bonificacions no funcionin com hauria de ser és l’ajuntament, perquè hem impulsat unes mesures per promoure la instal·lació en els domicilis particulars, en les empreses, està resultant un entrebanc que no estigui funcionant com hauria de funcionar.

La Sra. Isabel Llari respon la segona pregunta i diu que està d’acord amb la intervenció del regidor però indica que cal tenir en compte que portem encara no un mes. Es tracta d’un període d’adaptació, tan pel personal que hi treballa com pels usuaris de la deixalleria, particulars i industrials i en el qual s’hi està treballant i intentant millorar. Es tracta d’un nou aplicatiu, i el que interessa es saber els volums de tot allò que entra. Cal passar aquest període d’adaptació i repeteix que tot allò que es pugui millorar es tindrà en compte. Afegeix que està contenta perquè finalment tenim un control de tot el que entra i surt de la deixalleria.

El Sr. Parada replica dient que a l’ajuntament de Sant Cebrià les bonificacions son superiors a les nostres i els trams més curts.

La Sra. Llari diu que s’està tancant el 4rt quatrimestre i es podrà fer una valoració tant bon punt tinguem l’anàlisi d’aquest primer any de gestió. En breu es tindrà el balanç, els resultats i l’anàlisi d’aquest primer any de funcionament i indica que, quan es disposi d’ell, li agradaria compartir-lo amb la resta de grups per tal que puguin fer les aportacions que considerin.

Intervé el regidor d’Hisenda, Sr Albert Font i diu que aquest govern va agafar el compromís de que aquesta legislatura no apujaria la pressió fiscal. Si puges taxes es poden apujar les bonificacions, però no hem apujat res, ni taxes ni impostos . Manifesta que per poder fer més bonificacions hauríem de poder recaptar més als que no reciclen.

PSC-AM

El Sr. Enric Abad, portaveu del grup municipal socialista, formula una pregunta en relació al camí de Mas Torpí i manifesta que ja va formular una pregunta en un anterior ple respecte si la part final del camí és privada però la inicial, la més plana, és pública.

Contesta la regidora Sra. Isabel Llari que si el camí és privat és fa una cosa i si és públic se’n fa una altra. Diria que es tracta d’un camí privat i espero no equivocar-me, però si és públic i hi ha reclamacions patrimonials, aquestes es tractaran de la mateixa manera que la resta de reclamacions.

En aquest moment, la Sra. Llari indica que vol formular un prec al Sr. Abad i li diu que el terme municipal de Sant Pol és molt gran, i m’agradaria traslladar-li que es pot preocupar per moltes altres llocs del municipi, no únicament per una única zona i un únic tema, i poder escoltar les seves aportacions d’altres zones, no sigui tan reiteratiu. El Sr. Abad diu que segons la cartografia és un camí semipúblic, la part final sí que és privada, la resta no.

Pel que fa a les altres aportacions el Sr. Abad respon que desgraciadament tampoc li pot dir perquè no coneix altres zones. El terme municipal és ampli i no disposa de temps per poder-s’hi dedicar.

 
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina