Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana

Consells Sectorials
Obrir/tancar menú lateral

Els consells sectorials són espais consultius de participació i deliberació popular, de posada en comú entre ciutadania, associacions i responsables polítics sobre assumptes públics de la vila d'un àmbit concret. Tenen com a objectiu facilitar la participació en el seu àmbit sectorial, contribuir a la deliberació democràtica i fer un seguiment de l'acció de govern, així com assessorar-lo. Pot emetre informes, estudis i propostes, fomenta i coordina processos de participació i n'ha de garantir la transparència i la neutralitat, mobilitza als vilatans a participar dels diferents espais, etc. Estan regulats en els articles 22, 23 i 24 del Reglament de Participació.

Formen part dels Consells Sectorials una persona representant de cada associació o col·lectiu actiu del poble que vulguin ser-hi, l'Alcaldia, la Regidoria de Participació Ciutadana, una persona designada per cada Grup Municipal, 4 persones majors de 16 anys del cens del padró municipal que expressin la seva voluntat de formar part del Consell Sectorial, escollides aleatòriament a través d´un sorteig, i el personal tècnic que en cada cas l´Ajuntament consideri oportú.

Actualment hi ha 4 consells sectorials:

- El Consell Sectorial de Seguretat vol ser un espai per desenvolupar la Policia de proximitat i comunitària, resoldre dubtes i inquietuds i rebre propostes ciutadanes, explicar les actuacions i el pla de treball de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, analitzar la seguretat entre tots, intercanviar informació, etc.

- El Consell Sectorial d'Equitat té com a objectiu posar en comú i plantejar les estratègies i accions per aconseguir una societat més respectuosa, equitativa i igualitària.

- El Consell Sectorial de Medi Ambient pretén ser un espai consultor i de seguiment de les accions mediambientals cabdals pel municipi com són la gestió dels residus, la preservació dels parcs, espais agrícoles, forestals i camins rurals; la renaturalització de platges, rieres i torrents; la implantació d'energies renovables, la mobilitat sostenible i la reducció d'emissions de C02, a més de la gestió de l'aigua, el foment de l'autoconsum energètic i, en definitiva, la divulgació i sensibilització vers un ús més sostenible del nostre entorn per fer front a l'emergència climàtica.

- El Consell Sectorial de Cultura vol ser un espai on pensar entre totes les persones quin model cultural volem, i plantejar i coordinar les diferents activitats culturals que es fan al municipi.


Actualment les persones que formen part dels consells sectorials són.

Consell de Seguretat:
- Representació de la ciutadania: Joan Riera Esco, Raquel Porcel Gordon, Sofía González Matas i Esther Soldevilla Garcia.
. Representació de Grups Municipals: Xose Pérez (CUP), Josep Parada (JxSP)
- Representants d´entitats: Ana Maria Vargas Nande (Protecció Civil)
- Regidor de Seguretat: David Hernández Texidó

Consell de Medi Ambient:
- Representació de la ciutadania: Pere Belmonte Núñez, Andrea Soto Calero, Esther Cruz i Jaume Pujolràs Pomés
- Representació de Grups Municipals: Gustavo Romero (CUP), Josep Parada (JxSP)
- Regidora de Medi Ambient: Isabel Llari Joya

Consell de Cultura:
- Representació de la ciutadania: Jordi López Mestres, Leandro Valencia Alonso, Núria Blanco i Anna Vila Barris
- Representants d´entitats: Abel Pruñonosa Asensio (Cine Club Akira) Joan Piqueras Rigau (Penya Xíndries), Josep Mestres Badosa (Centre Cultural i d´Esbarjo), Pere Tarridas (Coll Geganters), Carme Vives (Comissió de Reis),
- Representació de Grups Municipals: Jordi Giné (CUP),  Josep Parada (JxSP)
- Regidor de Cultura: Bernat Ferrer Roura

Consell d´Equitat:
- Representació de la ciutadania: Jaume Farré Oto, Maria del Mar Llopart Sauleda, Anna Pagès Pardo i Sara Tuñí
- Representació de Grups Municipals: Esther Roig (CUP), Josep Parada (JxSP)
- Regidora d'Equitat: Isabel Llari Joya


Totes les entitats i col·lectius del poble poden designar representants als consells sectorials.

 
Pujar al principi de la pàgina