Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Pàgines
Obrir/tancar menú lateral
Codi ètic i de bon govern
 • El Ple d'aquest Ajuntament en sessió de data 25 de febrer de 2021, acordà entre d'altres, l'aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

  L'Ajuntament de Sant Pol de Mar es vol dotar del present codi ètic com a una eina més per promoure la transparència de l'acció municipal i enfortir la cultura ètica i institucional del consistori, així com millorar la gestió dels recursos municipals.

  Es tracta d'un document que dóna compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual estableix que els ens locals han d´elaborar un codi de conducta de llurs càrrecs públics que concreti i desenvolupi els principis d´actuació establerts en aquesta llei, n'estableixi altres d´addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los.

  Alhora, dóna compliment al mandat previst en l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  El present Codi ètic i de bon govern vol esdevenir un compromís exprés de vetllar per la formació i sensibilització dels membres de govern i de l'oposició, dels alts càrrecs, dels treballadors i les treballadores i de la ciutadania en matèria de transparència, principis ètics i pautes de conducta.

  Aquest codi ètic es presenta, doncs, amb els objectius fonamentals d'establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels càrrecs electes dels ens locals i les normes de conducta que se'n deriven, així com determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

  Podeu consultar el Codi Ètic i de Bon Govern clicant aquí.

  Acord de Ple

 
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina