Mitjans de comunicació

ens El Nou Santpolenc

Publicació municipal de periodicitat mensual amb informació de les activitats i notícies del poble.

Ràdio Litoral

Emissora Municipal amb continguts informatius i genèrics, d'elaboració pròpia i redifusió. 

L'Ajuntament Informa

Fulletó amb informació municipal editat entre 2010 i 2012.

Sant Pol Mèdia

Portal multimèdia que dóna cobertura audiovisual dels actes celebrats a Sant Pol, realitza entrevistes i retransmet els plens en directe per streaming.

Comparteix aquesta pàgina: