Projecte educatiu

Inspiració i formació

Des de l’escola creiem que és molt important inspirar-nos en pedagogies consolidades i de qualitat per tal de poder establir un diàleg enriquidor amb mirades que esdevenen ocasions estimulants de reflexió sobre la nostra pràctica diària.

Per aquest motiu, som una escola en constant formació i anàlisi de la pròpia pràctica. Aquestes estratègies són per a nosaltres oportunitats per ampliar els nostres coneixements i d’indagació des de la nostra realitat, per tal d’ajudar-nos a créixer. La recerca continua com a acompanyants d’infants i famílies en el dia a dia i l’ús d’estratègies d’observació i documentació, ens porta a reflexions que ens ajuden a fer la nostra labor amb ple sentit, basada en la pròpia experiència viscuda i sempre oberta a revisió.

Des de l’any 2015 assistim al Seminari “Moviment, espai i vida quotidiana” a la Universitat de Barcelona conduït per la professora Teresa Godall, per tal de reflexionar sobre aspectes conceptuals i organitzatius a la llar d’infants en base a referents pedagògics reconeguts internacionalment per la seva qualitat.

Des de l’any 2016 i fins l’any 2019 hem rebut formació i hem desenvolupat una recerca a l’escola a través de dos Convenis de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar:

  • Un d’ells per com a Projecte d’innovació organitzativa que ens ha permès una revisió i millora pedagògiques dels moments de vida quotidiana a l’escola, en relació al sistema de cures: canvi de bolquers i moment d’àpats i descans, en base a una introducció dels coneixements teoricopràctics existents a partir de l’experiència organitzativa pikleriana.
  • I un segon conveni en relació a un Projecte de Recerca i Documentació Pedagògica de les claus interpretatives de la relació dels infants en àmbits sonors i de moviment lliure a llar d’infants, per a transformar la relació educativa adult-infant des d’un diàleg transdisciplinar entre música i moviment lliure amb els infants de 0 a 3 anys.

L’any 2018 vam iniciar un projecte d’escola anomenat: “L’ecologia com a forma de pensament i de relació”, amb el pedagog Dario Martone. Amb aquest projecte volem indagar en les possibilitats que ofereix l’espai exterior en relació sinèrgica i permeable amb l’espai interior, tenint en compte tot el procés de transformació d’escola en el que estem immerses des de l’any 2014 i que ha modificat la nostra forma de pensament i de relació amb els infants i les seves famílies i amb els espais de la Llar.
 

 Imatge d’infant

Partim d’una idea d’infant competent i ple de potencialitats com a base a partir de la qual construïm la nostra escola. Aquesta imatge d’infant ens estimula constantment a pensar en una organització i acompanyament que sigui capaç d’acollir i possibilitar l’expressió d’aquesta competència i saber que la nena i el nen ja porten de forma innata. Podeu ampliar informació amb aquest vídeo que trobareu aquí.

  

L’escola com a sistema i el valor de la quotidianitat

A l’escola, cada interacció entre les persones i amb el context quotidià que la conforma, es dóna en un constant intercanvi de relacions complexes, perquè tota l’escola és un gran sistema de relacions simbiòtiques. La llar és tot un escenari de rituals, aparentment senzills, que ocorren en el dia a dia i que guarden l’essència de les persones que els desenvolupen i del seu entorn.
Des de l’escola donem valor a la quotidianitat, el dia a dia, ens preguntem com es donen aquestes relacions, connexions, recerques..., no per buscar respostes unívoques, sinó per entrar en diàleg amb una cultura diferent a la nostra, com és la cultura de la infància.
Dins d’aquest concepte de quotidianitat ens proposem buscar les maneres de multiplicar les oportunitats de relació i aprenentatge: a través de la preparació d’ambients acollidors amb un material que ofereixi les màximes oportunitats de recerca creativa, a través de propostes de joc i investigació en petit i gran grup..., amb una relació acurada i respectuosa vers els infants.
Podeu veure un vídeo sobre el valor educatiu de la cura en aquest enllaç.

  

La importància de l’estructura i de l’organització

Espais i ambients
Des de l’escola vetllem per crear ambients de joc, de trobades, d’experimentació... per tal que aquest ofereixi variades i riques possibilitats de relació i de investigació pels nens i les nenes. Tota la llar és habitable: de manera que les famílies i els infants es poden detenir a descobrir els diferents espais que ofereix el centre. L’organització està pensada amb detall per a cada espai de manera que la vida quotidiana dels infants pugui donar-se amb harmonia acompanyant-los en les seves necessitats en els moments de cura i de joc lliure.
 

   


Rol de l’adult

Les educadores i educadors acompanyem la nena i el nen, organitzem les diferents propostes dissenyades per produir situacions de recerca partint de les observacions dels interessos recollits i respectant el temps de la infància què és diferent al temps de l’adult.
Durant el procés d’acompanyament de l’infant, documentem la seva acció per narrar-la i argumentar-la de forma estètica, donant així visibilitat de l’escolta realitzada, per poder continuar pensant noves propostes educatives i poder comunicar a les famílies com es desenvolupa la vida dels infants en un espai acurat i pensat per acollir aquesta riquesa innata.

  

 
Parella educativa

Cada grup d’infants compta amb dos educadors/es amb els mateixos drets i obligacions, ambdues persones són tutores del mateix grup d’infants. Dues persones que construeixen conjuntament de manera dialogada l’experiència pedagògica diària en el seu grup d’infants i a la resta de l’escola, en base a l’observació i a la documentació pedagògica. Aquesta figura aporta la possibilitat per l’infant de tenir més d’un referent emocional dins del seu grup, permet una atenció més individualitzada i la oportunitat d’establir un diàleg compartit conjugant diferents punts de vista sobre l’expressió del nen i la nena en relació a la seva vida a la llar.
La parella educativa aporta més complexitat a l’experiència de l’infant, i rescata a l’educador/a de treballar en solitud donant-li més possibilitat de confrontació amb altres punts de vista sobre el mateix grup d’infants i ofereix més oportunitats d’escolta.

  
 

L’organització en petit grup

A l’escola busquem la manera de donar diferents possibilitats de relació entre els infants, i entenent l’escola així com una xarxa, pensem que el treball en petit grup de forma contemporània (petits grups fent coses diferents al mateix moment en diferents espais) aporta moltes oportunitats, com ara:
 
- Poder aprofundir en les diferents propostes pensades per interessos comuns al petit grup d’infants.
 
- Tenir més possibilitats de joc amb companys/es diferents afavorint moments d’intercanvi afectiu, de coneixement i competències.
 
- Poder escoltar més la diversitat dels infants: les seves diferències individuals dintre del seu gran grup de referència
 
- Possibilitar altres espais de comunicació entre els infants i entre infants i adults.

- Permet a les educadores que acompanyen el grup poder documentar amb més detall.

  
 

Aquesta organització en petits grups i de forma individualitzada sempre per torns és la que estructura el temps de les cures: temps d’higiene, àpats, descans i canvi de bolquers. Garantim d’aquesta manera que cada infant disposa del temps i l’acompanyament que cada infant necessita en aquests moments educatius per excel·lència per a la construcció d’una relació de confiança i seguretat amb les seves educadores referents.

Per aquest motiu, per tal d’oferir la màxima qualitat de relació educativa de persona a persona dins d’una institució col·lectiva, cal organitzar detalladament i rigorosament no només la figura de la parella educativa, sinó també la resta de personal del nivell. Podeu veure un vídeo sobre l'organització en petits grups anant aquí.

  
  

El valor de l’escolta i la recerca educativa constant

Partint d’aquesta idea d’infància, a la llar ens interessa escoltar i recollir especialment els processos que fa l’infant mentre juga i investiga, tenint-lo en compte sempre en relació amb els seus companyes/es, materials, espais i educadors/es que l’acompanyen. Per fer-ho, observem l’infant a través de la pràctica de la documentació pedagògica, com a eina de recerca docent per tal de poder recollir què interessa a l’infant, què necessita, i així adequar i repensar constantment les propostes que li oferim, l’organització, l’adequació dels espais i la qualitat en la relació adult-infant.
Sempre, finalment, per fer visible i comunicar les relacions de l’infant dins vida de la llar a les seves famílies i per extensió al poble i als vilatans, contribuint d’aquesta manera a que es vegin la seva potencialitat i intel·ligències.

  
  
 

 Projectes d’innovació i recerca

“PAISATGES SONORS”
Un projecte de recerca sobre infància, sonoritat i música

Des de l’any 2014, través d’aquest projecte seguim investigant les diferents i genuïnes formes d’escolta i creació de gestos sonors de la primera infància.
No pretenem ensenyar música als infants, sinó aprendre com a educadors/es a interpretar i comprendre les formes complexes que tenen els infants d’experimentar l’entorn sonor que els envolta. En aquest projecte també hi comptem amb la participació de les famílies.
 
Al febrer de l’any 2018 es va realitzar una exposició de la recerca dins d’aquest projecte de col·laboració entre dues escoles: l’Escola Infantil Municipal Printzearen Harresi Haur Eskola de Pamplona i la nostra Llar. L’exposició “Paisatges Sonors” es va presentar al Museu de Pintura de Sant Pol de Mar i en col·laboració dels dos ajuntaments d’ambdues escoles.

Podreu trobar més informació clicant el següent link.

  
 

“Projecte de Recerca i Documentació Pedagògica de les claus interpretatives de la relació dels infants en àmbits sonors i de moviment lliure a llar d’infants

Un projecte de recerca sobre infància, sonoritat i cos

Sorgit del projecte “Paisatges Sonors”, del diàleg transdisciplinar amb la cultura infantil en el que hi van col·laborar un artista plàstic, un biòleg molecular, un poeta, un antropòleg, un compositor musical,  una etnomusicològa, una cuinera i un ballarí, aquest nou projecte de recerca neix l’any 2016 per a poder indagar la relació que té l’audició en l’infant amb el seu cos, com a experiència física, corporal i dinàmica.
El so és vibració, moviment. Tot allò que es mou té so. Per tant, som vibració i som so. So i moviment estan relacionats intrínsecament.

No ens interessa portar a terme una didàctica concreta i no pretenem ensenyar música o dansa als infants, sinó continuar formant-nos per saber interpretar i comprendre les formes complexes que tenen d’experimentar ja no només l’entorn sonor, sinó observant simultàniament la relació amb el llenguatge del cos: ambdós “sonoritat” i “moviment” tan necessaris en el desenvolupament integral infantil.
 
Les imatges i processos documentats dels infants observats de forma sistemàtica per l’equip educatiu i l’experiència de transformació de la relació educativa que està comportant aquest projecte de recerca, és un material documental que posem en comú en reunions conjuntes per compartir què observem i com podem acompanyar millor als infants en base a aquestes observacions. Per tant, aquest és un projecte que transforma l’escola sencera.
 
L’espai de “Sala d’Audició”,  permet que l’infant pugui expressar-se de formes diferents. És un espai ampli i diàfan (sense objectes proposats per l’adult), dedicat a l’escolta conscient, amb un equip de so d’alta fidelitat. Un espai que resta a porta oberta i que permet els infants “abandonar-se” a sentir les vibracions de músiques i silencis que “recorren el cos” des de la llibertat i autonomia de moviment.
Ens permet aprofundir en les possibilitats expressives del llenguatge sonor i corporal pel bon desenvolupament de forma especial i única de dues de les tres àrees curriculars marcades a les orientacions del Departament d’Educació respecte al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): 

  • Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
  • Àrea de comunicació i llenguatges

  

A nivell d’aprofundiment del rol de l’adult acompanyant, es tracta d’un projecte que ens permet analitzar de forma extraordinària aspectes imprescindibles per la qualitat pedagògica del nostre acompanyament respecte al bon desenvolupament dels infants en les àrees esmentades. Als educadors/es ens aporta coneixement i eines per professionalitzar cada vegada més el nostre acompanyament durant tota la jornada a l’escola.
 
Podreu trobar més informació clicant el següent enllaç.
 
 

Relació amb les famílies

Els infants i les seves famílies són els grans pilars de l’escola. Tota la vida de la llar s’organitza al voltant de la nena i el nen i cercant les maneres de comunicar a llurs famílies la complexitat de la quotidianitat i les relacions.
Pensem que partir d’una imatge d’infant competent, fa que visquem la gran competència també de la seva família. Per tant, generem organitzativa, estructural i espacialment espais per a les famílies, per tal que sentin que pertanyen a la llar, a la comunitat, de manera real i en el dia a dia.

Aquesta visió repercuteix directament en la nostra pròpia imatge com a professional competent que ha d’estar a l’alçada d’un infant que demana ésser escoltat i valorat i també saber acompanyar a la seva família que per a nosaltres és la primera educadora que ha de tenir un lloc clar i valuós al nostre projecte. 

La presència de les famílies amb llibertat
En el curs 2014-2015 i amb l’objectiu de mantenir permanentment el compromís de la innovació educativa i l’aprofundiment pedagògic, vàrem donar un pas molt important per caminar cap a aquest concepte de comunitat educativa.
Així doncs, ara el nostre projecte educatiu de centre és un espai completament obert a les famílies, sense restricció horària per acompanyar els seus fills/es, sobretot i especialment durant el primer període d’entrada i acollida al centre. Moments tan delicats com bàsics.

Teniu més informació sobre la relació de la llar d'infants amb les famílies en aquest enllaç.

 

El procés de familiarització

Pensant en el major benefici i respecte pels infants i les famílies, vàrem decidir que el sempre conegut com a “període d’adaptació” era necessari considerar-lo com a “procés de familiarització”, entenent que aquest canvi de denominació no és només una qüestió lingüística sinó filosòfica i conceptual, de canvi de visió profunda respecte a com hauria de ser l’entrada de les famílies i els infants a la llar per tal de respectar al màxim els processos i necessitats individuals de cada família i infant.
Així doncs, cada família pot acompanyar al seu fill/a el temps que desitgi, decidint amb llibertat el moment en què estan ambdós preparats per la primera separació. És una aposta pel respecte a la persona com a subjecte que té dret a decidir un moment tant important com aquest de la separació i inici de la identitat de la nena i el nen com a individu independent i autònom a la llar d’infants.
Volem dotar així de potestat a les famílies, en son part bàsica i imprescindible de la comunitat educativa i han de poder sentir-se com a  integrant i capacitada de decisió dins d’aquesta experiència com a part activa que viu també el procés.
 
La valoració d’aquesta iniciativa està sent molt positiva per part de totes les persones vinculades: tant famílies, com equip educatiu, i pels propis infants, a través dels que hem observat una vivència molt més positiva en comparació a altres anys sobretot respecte al moment d’entrada a la llar a l’inici de curs.
No hi ha la obligatorietat d’acompanyar als infants, llevat dels 3 ó 4 primers dies. Després hi som les educadores i educadors per acompanyar-los durant la seva jornada.
 
Creiem que el valor de la nostra aposta com a escola, és permetre la possibilitat d’acompanyament en el cas de que sigui el desig i la possibilitat de la família.
 
Volem continuar aprofundint en aquesta línia, ja que pensem que és una aposta molt important a considerar pel seu alt valor ètic i pedagògic.

  

La comunitat educativa

Entenent la llar com a comunitat educativa, volem que la col·lectivitat de persones (tant dintre a l’escola, com fora al poble) donin identitat al nostre centre, se sentin reconeguts/des, escoltats/des i puguin aportar les seves idees, construint tots junts/es l’escola que desitgem en base a la idea d’infància capaç i potent que hem esmentat i en base a l’escolta de la cultura infantil.
El recolzament institucional i polític és bàsic per fer possible el desenvolupament d’aquesta proposta. Comptem amb aquest recolzament des de la regidoria d’educació de Sant Pol de Mar, amb un compromís institucional profund en la cerca de la màxima qualitat educativa per l’únic centre al poble d’atenció a la petita infància.
 
Tots/es som conscients que a través de l’educació es constitueix la història de les relacions entre les persones amb l’entorn i amb si mateixos, i hem d’actuar conscient i seriosament per tal que des del present es pugui contemplar la diversitat i la potencialitat dels infants en la seva lliure expressió, ja que desconeixem el futur i hem d’imaginar-lo obrint totes les possibilitats.
Les famílies i els diferents professionals que estem implicats, no volem reproduir un model escolar basat fonamentalment en les activitats col·lectives o un joc lliure que a vegades te més d’esbarjo que de context o ambient d’aprenentatge.
 
És tota la comunitat educativa que volem vetllar per fer que el nostre centre esdevingui un centre acollidor de la criança i l’educació tant social, com emocional, cognitiva i artística de l’etapa de l’educació infantil.
Sentir-nos dins d’un marc institucional públic és una excel·lent oportunitat per tenir en compte que és tota la comunitat que vetlla pel benestar i per la qualitat d’una etapa educativa on s’estableixen patrons essencials de construcció de la identitat de la persona.

Horaris de la llar

Des de la llar hem donat un pas endavant per apropar-nos més al concepte d’escola com a comunitat educativa, per això proposem un horari d’entrada i sortida completament flexible amb la possibilitat que pugueu participar més de la vida del centre acompanyant als vostres fills i filles.

La Llar és oberta de 8 a 17h amb diferents possibilitats d’organització de la jornada per a cada infant, en funció dels serveis complementaris que s’utilitzin.
 
 
Horari del servei d’acollida del matí: De 8h a 8:30 (gratuït pels infants que fan ús del menjador. Consultar preu a l’apartat de quotes per la resta)
 
Horaris d’entrada i sortida:
 
Entrada a partir de les 8:30 i tancament a les 12h màxim*
Entrada a partir de les 14h i fins les 16h màxim*
 
Entrada a partir de les 8:00 i tancament a les 16h màxim*
*Els horaris d’entrada i sortida són totalment flexibles dins de les franges esmentades. No obstant, es prega respectar  l’hora de sortida màxima.
 
Horaris de permanència a la tarda: de 16h a 17h (Consultar preu a l’apartat de quotes per la resta). És important que ens aviseu amb antelació si l’infant haurà de fer ús del servei de permanència de la tarda, donat que es comptarà com a usuari d’aquest servei complementari a partir de les 16h.
 
La llar d’infants tanca a les 17h. Per raons de seguretat i respecte per l’organització i el treball de l’equip educatiu no es pot quedar cap família a l’interior de les estances o espais comuns de la Llar després de les 17h.
 
Horaris del servei de menjador: d’11:30 a 14h. 
 
Per a més informació, adreceu-vos al telèfon de contacte 937601072 o al mail de contacte: elpidelsoldat@santpol.cat
 

Servei de menjador. Cuina ecològica i de temporada

La nostra aposta per una alimentació saludable, amb alt valor nutritiu i valor cultural pel respecte del nostre medi ambient, ens porta a l’elecció conscient de la cuina ecològica i de temporada.
Així doncs, oferim aquest tipus de menjador com una ferma aposta per la salut dels infants, l’adquisició de bons hàbits alimentaris i la participació activa en un model que respecta la terra de la qual ens alimentem i el medi ambient en general.
Forma part del projecte de menjador el valor de l’acompanyament: són els/les mateixes educadors/es de referència els/les qui acompanyaran als infants en el moment de dinar i en el descans i durant tota la jornada.
 
 Aquest projecte de menjador ecològic es porta a terme conjuntament amb dues llars més localitzades a la zona de la Vallalta: Sant Iscle i Sant Cebrià. És un projecte en col·laboració amb els ajuntaments esmentats.
 
Inicialment a través de la Nani Moré amb l’empresa “La Masovera” (http://www.elplatolavida.claraboia.coop/) i actualment de la mà d’en Kiku Busquets amb la seva empresa “Origens”.
 
Els menús que oferim són íntegrament ecològics amb productes de proximitat, supervisats per una especialista en nutrició infantil i d’una gran qualitat, inusual en el concepte de cuina per a la primera infància.
Els menús no s’elaboren mai a través de la pràctica del fregit, es porta a terme la recuperació de cereals genuïns de la zona del maresme que havien desaparegut en els últims anys i amb una clara aposta pel consum de cereals integrals i llegums. Menús que potencien el consum de proteïna vegetal moderant així el consum de la proteïna animal i només utilitzant productes de temporada.
 
És també un projecte lligat a l’Associació de Menjadors Ecològics.
 
Berenars
 
Des de la Llar volem garantir que els infants mengen la quantitat adequada de fruita al dia. “Menjar la fruita després dels àpats no és recomanable, perquè fermenta i entorpeix la digestió dels altres aliments que hem pres abans. El millor moment del dia per gaudir de la fruita i aprofitar-ne les propietats és entre àpats, a mig matí o a mitja tarda”*
Per això la nostra proposta pels berenars és també fer, com al matí, un tast de fruites variades amb la quantitat que l’infant desitgi.
La fruita ens aporta hidrats de carboni (la gran majoria assimilables de manera directa, ja que són glucosa i levulosa), aigua fisiològica entre un 80% i un 90%), sals minerals i moltes vitamines (sobretot la C), cel·lulosa (que afavoreix el trànsit intestinal) i àcids orgànics”
Amb aquesta proposta de berenar, conjuntament amb el menú que s’ofereix a la llar, aportem la quantitat de nutrients necessaris pels infants. No obstant, per poder respondre a les diferents necessitats que puguin tenir alguns nens i nenes de menjar alguna cosa més, donarem aquest reforç a la fruita amb galetes d’arròs i bastonets de pa ecològics.
 
Tant la fruita ecològica, com els bastonets de pa i galetes d’arrós, tot ecològic, està inclòs dins de la quota mensual.

 

Quotes de la llar d’infants

 La quota mensual bàsica de la Llar d’Infants inclou:
  • Fruita, pa amb oli o mantega o galetes d’arrós, tot certificat de producció ecològica. 
  • Atenció dels educadores/es organitzats/des en parella educativa. Ampliant les possibilitats organitzatives i pedagògiques, permetent una atenció més individualitzada en els moments de cura personal, dinar, observació i acompanyament del joc en petit grup.
  • Un projecte educatiu basant en la investigació-acció, planificant projectes de recerca per a indagar els llenguatges i intel·ligències de la primera infància de 0 a 3 anys a través de l’observació de la infància de forma individual i grupal i a través de la formació permanent de l’equip de la llar d’infants.
  • Documentació pedagògica en paper completament oberta a la consulta constant de la família, la qual serà entregada a final de curs, en base a les observacions recollides sistemàticament per part de la parella educativa i narrades per a donar visibilitat als processos de relació, comunicació i d’aprenentatge. 

Hi ha diferents quotes en funció dels serveis complementaris que se’n utilitzin de manera fixa o esporàdica.
 
No s’ofereix cap servei: ni d’acollida matinal, servei de menjador o permanència amb personal extern a la llar d’infants.

És sempre el mateix equip d’educadors/es qui acompanya els infants en qualsevol moment de la jornada. Creiem que aquesta organització és d’un alt valor pedagògic i humà.
 
 
Les quotes de la Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat” venen regulades per l’ordenança fiscal número 25 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol:

  1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat Euros
Matrícula i assegurança per curs o fracció 105
Mensualitats (11) cadascuna incloent menjador 290
Mensualitats (11) cadascuna incloent monitoratge (nadons i fins la introducció de triturats) 210
Mensualitats (11) cadascuna 165
Horari acollida per infants no fixes a menjador 
(per infants fixes a menjador és gratuïta)
20
Horari acollida esporàdica – 30 minuts 3
Horari permanència de 16h a 17h 35
Horari permanència esporàdica – 1 hora  5

 

Tarifa 2. Altres serveis Euros 
Menjador escolar: menú esporàdic 8
Menjador escolar: sense menú esporàdic (monitoratge nadons) 3

 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior podran ser subvencionades pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.
L’import d’aquesta subvenció serà l’equivalent al 15% de la quota satisfeta pel concepte d’escolaritat (Tarifa 1).
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

 
El pagament de les quotes establertes es realitzarà mensualment mitjançant domiciliació bancària. La matrícula es carregarà al compte abans de l’inici de curs.
 
Les mensualitats es cobraran a mes vençut, i els serveis complementaris (acollida del matí, menjador i permanència de la tarda) es carregaran amb la quota del següent mes, és a dir, a principis d’octubre rebreu la quota de setembre, i al novembre, la quota d’octubre i els serveis complementaris de setembre, i així successivament.
El pagament serà d’onze mensualitats, encara que no s’assisteixi a l’escola algun dels mesos del curs (es pagarà el concepte mínim d’horari escolar, però no les despeses extres). Es pot sol·licitar la suspensió temporal del rebut mensual amb la reserva de plaça per causes de força major (malaltia molt greu o internament hospitalari i, en tot cas, per període superior al mes). En aquest cas no es tornarà a abonar la matrícula del present curs.
Les famílies poden sol·licitar la baixa voluntària de l’infant amb renúncia a la plaça, mitjançant la signatura del document de baixa, i tindrà efectes a partir del mes següent de la data de sol·licitud.
Les baixes del servei de la llar d’infants cal que siguin suficientment justificades, atès que és un servei públic que compta amb una previsió de finançament, en funció de les matrícules de cada curs escolar. És per aquest motiu que les quotes del mes de juny i  juliol no són optatives i es cobraran a les famílies malgrat optin per la no assistència de l’infant.
En cas d’impagament de dues o més mensualitats, abans de procedir a donar de baixa a un alumne, es notificarà per escrit als progenitors/es o tutors, els quals disposaran d'un termini màxim de 15 dies per fer efectiu el pagament del deute a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Per  a més informació, podeu contactar amb:
Eva Pujol Boronat, Regidora d’Ensenyament
E-mail de contacte: eva.pujol@santpol.cat
Rocío Galindo, directora pedagògica
E-mail de contacte: direccio.llar@santpol.cat
Montse Pagès, administrativa
E-mail de contacte de la Llar: elpidelsoldat@santpol.cat
 
Telèfon de contacte de la Llar: 93 760 10 72
 

Comparteix aquesta pàgina: