Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Serveis a les Persones
Àrea de Serveis a les Persones
Obrir/tancar menú lateral

Àmbits d'actuació:

Cultura: Promoció i difusió de la cultura. Programació del cicle festiu i projectes de promoció cultural. Equipaments culturals. Biblioteca. Declaració de monuments. Registre municipal d'entitats. Associacions. Relacions amb entitats públiques i privades en l'àmbit de la seva competència. Patrimoni cultural. Arxiu municipal. Organitzar la festa de Sant Pau, Festa Major i altres festes del municipi.

Equitat: Gestions encaminades a la igualtat home/dona. Promoció de les dones en la vida associativa. Prevenció de violències masclistes, actuacions relacionades amb organitzacions de dones. Convivència i cohesió social. Defensa de la llibertat d'orientació sexual.

Educació: Escola Bressol. Escola Sant Pau. Institut de secundària. Promoció d'activitats educatives. Consells escolars. Relacions amb entitats públiques i privades en l'àmbit de la seva competència. Polítiques educatives en general

Esports: Gestió de les activitats físiques i esportives. Cursos d'educació esportiva. Gestió dels equipaments municipals. Relacions amb entitats públiques i privades en l'àmbit de la seva competència. Donar suport als clubs i les associacions esportives legalment constituïdes. Promoure l'esport en edat escolar.

Joventut: Coordinació i gestió de les accions encaminades a l'emancipació juvenil. Promoció de la participació dels joves a la vida ciutadana. Disseny de les directrius de la política de joventut.

Serveis Socials i Gent Gran:. Serveis socials d'atenció primària, serveis d'atenció domiciliària, serveis de menjador, serveis de teleassistència, urgències socials, marginació situacions de necessitat social. Relacions amb entitats públiques i privades en l'àmbit de la seva competència Servei de dinamització de la gent gran.

Salut: promoció de la salut en l'àmbit de la prevenció. Relació en l'àmbit de Salut Pública amb els departaments de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i d'altres entitats.

 
Pujar al principi de la pàgina