Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Notícies
Obrir/tancar menú lateral
Portes obertes a la llar d'infants municipal

portes obertesEls dies 24 i 25 d'abril se celebraran les jornades de portes obertes a la llar d'infants municipal El Pi del Soldat, en què podreu conèixer l'equip educatiu, visitar els diferents espais del centre, conèixer els fonaments teòrics de la nostra visió d’escola i d'infant, veure com és el dia a dia, etc.

Per tal de poder escollir el dia i l'hora que us vagi millor venir, només caldrà emplenar el formulari que trobareu clicant el següent enllaç.

En cas que tingueu alguna consulta, podeu comunicar-vos amb la llar d'infants trucant al telèfon 93 760 10 72, o si ho preferiu podeu enviar un correu a elpidelsoldat@santpol.cat

Al continuació trobareu tota la informació i calendari del procés de preinscripció i matriculació a la llar d'infants per al proper curs escolar 2024-2025:

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ. CURS ESCOLAR 2024-25 LLAR D’INFANTS EL PI DEL SOLDAT:

  • Jornades de Portes Obertes: 
    Dimecres 24 i dijous 25 d’abril de 2024 de 10h a 11.30h i de 17.15h a 18.30h.
  • Publicació de l'oferta: Divendres 12 d’abril de 2024.
  • Presentació de sol·licituds de preinscripció: Del dijous 2 al dimarts 14 de maig de 2024, serà de manera telemàtica a través de l’accés que es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre (per DNI de la persona sol·licitant) amb la puntuació provisional: Dijous 16 de maig de 2024.
  • Termini per presentar reclamacions a la puntuació adjuntant la documentació acreditativa necessària: Del 17 al 21 de maig de 2024.
  • Sorteig en cas d’empat: Dijous 23 de maig de 2024. Per tal de resoldre les possibles situacions d’empat que es puguin presentar en el procediment, i un cop s'hagi assignat la plaça als alumnes amb puntuacions superiors, s'introduiran en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació que cal desempatar i s’extrauran tants noms com places vacants hi ha, tal i com estableix el punt 7.2.a) relatiu al procediment de desempat*.
  • Publicació de la llista de sol·licituds (per DNI de la persona sol·licitant) dels infants admesos al centre, i si escau de la llista d'espera: Divendres 24 de maig de 2024.
  • Matriculació dels infants admesos al centre: Del dilluns 3 al divendres 7 de juny de 2024, de manera telemàtica a través de l’accés que es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

Juntament amb el formulari de sol·licitud propi de la llar d’infants i dins del termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

1. Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

2. Original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE.

3. Documentació acreditativa del compliment dels criteris al·legats a efectes de barem.

No es podran admetre sol·licituds de preinscripció que no s’acompanyin de la còpia del DNI d’ almenys una de les persones que signen el formulari com a sol·licitant. 

No es podran admetre sol·licituds de preinscripció fora de termini.

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA A LA LLAR D’INFANTS:

A més de la documentació que es presenta amb la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

1. Targeta Sanitària de l’infant.

2. Carnet de vacunes de l’infant , on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents (per formalitzar la matrícula cal que l’infant estigui vacunat). 

3. Formularis d’autoritzacions degudament emplenats i signats (la llar d’infants els facilitarà a les famílies dels infants amb plaça assignada).

No es podrà formalitzar la matrícula de l’infant sense presentar tots els formularis emplenats i signats acompanyats de tota la documentació. En cas contrari la matrícula es considerarà no vàlida.

La Llar d’Infants podrà sol·licitar a les famílies, en qualsevol moment dins el termini de matriculació, que presentin l’original de la documentació aportada. 

No es podrà formalitzar la matrícula de l’infant fora del termini establert.

(*):Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025

Publicació 27.03.2024
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina