Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

PÓgines web
Obrir/tancar men˙ lateral
Ordenanša de Civisme
 • L'Ordenança municipal reguladora de la convivència a Sant Pol de Mar recull els deures i les obligacions de la ciutadania en general, siguin veïns i veïnes, treballadors i treballadores, transeünts o visitants del municipi, amb independència de la seva qualificació jurídicoadministrativa.

  Aquesta és d'aplicació a tots els espais públics del municipi i a d'altres espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat d'una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa pública o privada.

  Sense perjudici d'altres deures que es puguin derivar de l'ordenança de civisme o d'altres ordenances municipals i de la resta d'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que son al municipi, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, s'han de comportar d'acord amb uns estàndards bàsics de convivència i civisme i han de respectar les normes de conducta previstes en la dita ordenança, com a base de convivència a l'espai públic.

  L'ordenança municipal reguladora de la convivència de Sant Pol de Mar neix en defensa de la comunitat, tipificant les accions i omissions que constitueixen un perjudici de la convivència, dels seus estàndards de tranquil·litat, seguretat mediambiental o conculquin, els béns destinats a satisfer interessos generals, a fi i efecte de fer recaure sobre els autors les mesures de reparació i prestacions o activitats de formació que contribueixin a pal·liar el seu exercici, o en darrer terme imposar les mesures sancionadores pecuniàries i rescabalatòries adients.

  En aquest sentit, l'Ajuntament aposta per les mesures preventives, comunitàries, formatives, reeducadores i reparadores, dirigides a promoure una major consciència cívica i de respecte vers els drets dels altres, proposant mesures de marcat caràcter social al recurs a la sanció administrativa, com a alternativa que pot ser un instrument per a la modificació de conductes, molt més eficaç que la simple sanció econòmica.

  Podeu consultar el catàleg de mesures alternatives o de prestació substitutòria a les sancions econòmiques lleus imposades per l'ordenança de civisme en el següent document adjunt.

Temes relacionats
 
Versiˇ per imprimir
Pujar al principi de la pÓgina