Objectes perduts

Posem a la vostra disposició les fotografies d'alguns objectes perduts que es troben a les dependències de la Policia Local i que no han estat reclamats encara. En cas que pugueu reconèixer algun d'aquests objectes com a propi, podeu adreçar-vos a la comissaria per reclamar-lo. Per recuperar l'objecte, caldrà presentar acreditació conforme s'és el propietari.

 
  

Comparteix aquesta pàgina: