Regidoria d'Equitat

La Regidoria d’Equitat té com a objectius principals impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat de gènere i impulsant i vetllant per l'aplicació de la transversalitat de gènere en tota l'acció municipal.

La primera acció que va portar terme la regidoria va ser la realització del Pla intern d’igualtat, amb el suport de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. Les mesures sorgides del Pla realitzat al 2015 han orientat una gran part de les accions de la regidoria, amb la realització del Protocol per a la prevenció i gestió de l’assetjament, i les accions de formació i sensibilització internes.

Paral·lelament a aquestes actuacions en l’àmbit intern de l’ajuntament, s’han iniciat les actuacions externes, seguint els eixos d’acció inclosos en el Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011-2015, que són els següents:

  1. Transversalització de les polítiques de dones
  2. Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals
  3. Participació
  4. Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps
  5. Qualitat de vida i cohesió social
  6. Intervenció integral contra la violència masclista

En especial, la regidoria fomenta la commemoració del dia internacional de les dones i el dia internacional contra la violència envers les dones, a través de campanyes per fomentar la igualtat i amb accions de sensibilització i formació per fer visible la desigualtat i la necessitat de lluitar contra el masclisme existent en la nostra societat.

Comparteix aquesta pàgina: