Regidoria d'Equitat

La Regidoria d’Equitat té com a objectius principals impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat de gènere i impulsant i vetllant per l'aplicació de la transversalitat de gènere en tota l'acció municipal.

El Ple celebrat el 31/10/2019 va aprovar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats que s'aplicarà fins al 2021. L’ajuntament de Sant Pol de Mar va realitzar el seu primer Pla intern d’igualtat al 2015 amb vigència fins al 2017, i establia un total de 18 mesures distribuïdes d’acord amb vuit àmbits d’intervenció. El document també indicava la priorització de les mesures i la seva distribució durant els anys 2015, 2016 i 2017.
 
Pel que fa al Pla 2018-2021 ha constat d’una fase de diagnosi, que es va iniciar al 2018 i s’ha conclòs al 2019, i en la qual s’han analitzat dades quantitatives (recollida de dades estadístiques i sistematitzades) i dades qualitatives (a través d’entrevistes i grups de treball). Després d’aquesta diagnosi prèvia s’ha dissenyat el Pla, a partir de les dades recollides i les conclusions extretes. En aquesta fase de disseny s’han establert les mesures que es portaran a terme durant els anys d’implantació del Pla, i que s’executaran els propers anys. Les accions més destacables a realitzar són les següents:
  1. Establir un pla de comunicació i difusió del Pla d’Igualtat
  2. Realitzar accions per disminuir la segregació horitzontal a l’ajuntament
  3. Impulsar la promoció interna, integrant la perspectiva de gènere
  4. Formació de la plantilla en temes d’igualtat
  5. Promoció de l’ús del llenguatge inclusiu
  6. Promoure la corresponsabilitat de forma igualitària entre tot el personal
  7. Elaborar una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere
  8. Elaborar una auditoria anual de salaris
  9. Prevenció de l’assetjament laboral, a través de la formació
  10. Seguiment i avaluació del Pla a través d’una Comissió

Podeu consultar el Ple Intern d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar des d'aquest enllaç.

Paral·lelament a aquestes actuacions en l’àmbit intern de l’ajuntament, la Regidoria d'Equitat fomenta la commemoració del Dia Internacional de les Dones i el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, a través de campanyes per fomentar la igualtat i amb accions de sensibilització i formació per fer visible la desigualtat i la necessitat de lluitar contra el masclisme existent en la nostra societat.
 

 
Comparteix aquesta pàgina: