L'Arxiu Municipal de Sant Pol

L'Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar és un servei obert a la ciutadania i una eina al servei de la gestió municipal que s'encarrega, especialment, de la organització, conservació i difusió del patrimoni documental d’aquesta vila.

Competències i funcions de l´Arxiu:

  • Organitzar i tractar la documentació generada des de les diverses dependències municipals i millorar-ne la gestió.
  • Garantir l’accés a la documentació tant per part del personal municipal com per part dels ciutadans
  • Recuperar, protegir i promoure la divulgació del patrimoni documental de Sant Pol de Mar

Serveis que s’ofereixen:

  • Consulta gratuïta i lliure dels documents, sempre que no estiguin sotmesos a cap restricció legal.
  • Consulta de la biblioteca auxiliar.
  • Informació i assessorament als usuaris.
  • Suport a les iniciatives d´investigació i recerca.
  • Difusió cultural.

Arxivera municipal: Cristina Bosch

Comparteix aquesta pàgina: