RECURSOS

Normativa:

La llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, de la Generalitat de Catalunya, constitueix el marc legal en el qual cal fonamentar la naturalesa, l’organització i les funcions dels arxius públics. Estableix que totes les administracions titulars de documents públics han de tenir un sistema únic de gestió d’aquests documents, han de destinar els recursos necessaris per al seu tractament en el grau que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans justifiquen i, finalment, tenen la responsabilitat directa sobre l’organització, l’avaluació i la conservació dels documents dels quals són titulars i l’accés a aquests.
El reglament de l’AMSPM té per objecte definir i regular les competències del servei, integrant els seus diferents àmbits d’actuació.

Memòries anuals:

Recull anual de les principals actuacions, tasques i projectes duts a terme o en les quals ha participat l’Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar.

Comparteix aquesta pàgina: