FONS DOCUMENTALS

El fons de l’Arxiu Municipal està format per uns 300 metres lineals de documentació, amb una cronologia que comprèn des del segle XI fins el moment actual.

Destaca pel volum i abast el Fons de l’Ajuntament, però a banda de la documentació municipal, l’arxiu també preserva fons privats i altra documentació relacionada amb Sant Pol. En aquest sentit, es poden produir increments del fons a partir de donacions de persones privades o d’entitats del poble.

Per tal de guiar-vos en l’abast cronològic i temàtic de la documentació, podeu consultar les fitxes descriptives de cada fons, que s’aniran completant i actualitzant de forma periòdica.

I. Fons públics

Fons de l’administració local: Ajuntament de Sant Pol de Mar (1615-en curs)
L’arxiu conserva el fons documental generat per l’ Ajuntament des del segle XVIII fins als nostres dies. Un total de 283,37 metres lineals de documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Sant Pol en l’exercici de les seves funcions, competències i serveis al llarg de la seva història. En aquest sentit, els documents constitueixen el testimoni de les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans, persones físiques o jurídiques, com també de les seves relacions amb altres institucions i administracions.

Més informació aquí.
 
Fons de l’administració de justícia: Jutjat de pau i Registre Civil (1838-1987)
Conté part (4,3 ml) de la documentació generada i rebuda per aquests dos organismes. Per accedir a la seva consulta cal l’autorització de la jutgessa de pau.

II. Fons d’associacions i entitats

Hermandad Nueva Aurora (1884-1974)
El fons d’aquesta associació, creada com a mútua de socors als individus en cas de malaltia o impossibilitat física per al treball, és molt reduït (0,2 ml).
 
Hermandad San José (1884-1915)
Es tracta d’un fons gairebé testimonial (0,1 ml), que consta únicament de llibres de comptabilitat de l’entitat, formada per individus amb l’objectiu de socórrer-se mútuament en les malalties.
 
Delegació local de la Falange (1956-1974)
Es tracta d’un fons molt escàs (0,1 ml), que consta únicament de documentació dispersa de la Delegació de FET y de las JONS a Sant Pol.

Fons del Cor Germanor (1947-2010)
Fons documental i d'imatges, dels més de 60 anys d'història d'aquest cor de caramelles. Va acompanyat d'una petita col·lecció d'objectes.
Més informació aquí.

Fons del Centre Excursionista Sant Pol (1994-2018)
Documentació que reflexa l’activitat d’aquesta entitat de caràcter esportiu (0,1 ml).
Més informació aquí.

 

III. Fons i col·leccions personals i familiars

Fons Miquelina Fiter i Rosaure
Es tracta d’un fons compost de dues pel·lícules filmades a Sant Pol i Caldes d’Estrach, que contenen imatges familiars i d’estiueig
Més informació aquí.

IV. Col·leccions

Pergamins del Monestir de Sant Pau del Maresme (1095-1370)
Es tracta d’una col·lecció formada, tan sols, per  8 pergamins, que corresponen a documents notarials i judicials i de què disposem, en la majoria dels casos, de la seva corresponent transcripció paleogràfica.

Cartografia (1905-1997)
L’Arxiu disposa d’una petita col·lecció de plànols del terme municipal de Sant Pol de Mar

Publicacions, cartells i fulletons (segle XIX-...)
L’AMSPM conserva també còpia de butlletins, revistes i altre material imprès sobre activitats dutes a terme al municipi

Publicacions
A l’Arxiu hi podeu trobar també revistes o publicacions d’àmbit local des del segle XIX fins ara. Destaca la incorporació de les memòries de Miquel Roura, que fan referència a la seva experiència com a víctima de la Setmana Tràgica. 
Més informació aquí.

V. Biblioteca auxiliar

Es compon, bàsicament, de tota aquella bibliografia que hem pogut recopilar sobre Sant Pol de Mar i el seu entorn.

 

Comparteix aquesta pàgina: