FONS DOCUMENTALS

L’arxiu conserva el fons documental generat per l’ Ajuntament des del segle XVIII fins als nostres dies, a més dels fons de l’administració de justícia i d’algunes institucions i associacions.

I. Fons públics

Fons de l’administració local: Ajuntament de Sant Pol de Mar (1615-en curs)
L’arxiu conserva el fons documental generat per l’ Ajuntament des del segle XVIII fins als nostres dies . Un total de 283,37 ml de documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Sant Pol en l’exercici de les seves funcions, competències i serveis al llarg de la seva història. En aquest sentit, els documents constitueixen el testimoni de les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans, persones físiques o jurídiques, com també de les seves relacions amb altres institucions i administracions.
 
Fons de l’administració de justícia: Jutjat de pau i Registre Civil (1838-1987)
Conté part (4,3 ml) de la documentació generada i rebuda per aquests dos organismes. Per accedir a la seva consulta cal l’autorització de la jutgessa de pau.

II. Fons d’associacions i entitats

Hermandad Nueva Aurora (1884-1974)
El fons d’aquesta associació, creada com a mútua de socors als individus en cas de malaltia o impossibilitat física per al treball, és molt reduït (0,2 ml).
 
Hermandad San José (1884-1915)
Es tracta d’un fons gairebé testimonial (0,1 ml), que consta únicament de llibres de comptabilitat de l’entitat, formada per individus amb l’objectiu de socórrer-se mútuament en les malalties.
 
Delegació local de la Falange (1956-1974)
Es tracta d’un fons molt escàs (0,1 ml), que consta únicament de documentació dispersa de la Delegació de FET y de las JONS a Sant Pol.

Fons del Cor Germanor (1947-2010)
Fons documental i d'imatges, dels més de 60 anys d'història d'aquest cor de caramelles. Va acompanyat d'una petita col·lecció d'objectes.

III. Fons privats

Fons Miquelina Fiter i Rosaure
Es tracta d’un fons compost de dues pel·lícules filmades a Sant Pol i Caldes d’Estrach, amb les característiques següents:

  • 2 pel·lícules de doble perforació de 16 mm
  • Blanc i negre
  • Durada: 9 i 4 minuts, respectivament
  • Cronologia: 1946-1947
  • Temàtica: imatges familiars d’estiueig

IV. Col·leccions

Pergamins del Monestir de Sant Pau del Maresme (1095-1370)
Es tracta d’una col·lecció formada, tan sols, per  8 pergamins, que corresponen a documents notarials i judicials i de què disposem, en la majoria dels casos, de la seva corresponent transcripció paleogràfica.
Cartografia (1905-1997)
L’Arxiu disposa d’una petita col·lecció de plànols del terme municipal de Sant Pol de Mar
Publicacions, cartells i fulletons (segle XIX-...)
L’AMSPM conserva també còpia de butlletins, revistes i altre material imprès sobre activitats dutes a terme al municipi

V. Biblioteca auxiliar

Es compon, bàsicament, de tota aquella bibliografia que hem pogut recopilar sobre Sant Pol de Mar i el seu entorn

Comparteix aquesta pàgina: