Camins Escolars

 

QUÈ ÉS UN CAMÍ ESCOLAR

 
Els camins escolars són itineraris segurs que permeten que els infants es desplacin a l’escola de manera autònoma.
 
El camí té un origen (un o diversos punts de partida) i un final del trajecte, que sempre és el centre escolar. A més s’ha incorporat als camins uns punts de trobada, i s’han establert establiments col·laboradors per tal que els infants puguin trucar a la seva família, en cas de necessitat.
 
A través d’aquesta xarxa d’itineraris segurs els infants van tots sols a peu pel carrer o amb companys de diferents edats. També poden anar acompanyats d’altres persones adultes de la seva pròpia família o persones voluntàries, que participen en els acompanyaments.

OBJECTIUS DEL CAMÍ ESCOLAR

 
  • Afavorir la mobilitat sostenible
  • Reduir els desplaçaments en vehicle privat i evitar problemes d’aparcament i embussos
  • Augmentar l’autonomia dels infants i promoure hàbits cívics
  • Millorar la seguretat viària dels vianants
  • Assolir hàbits de vida més saludables

 

ANTECEDENTS

 A iniciativa d’un grup de mares i pares de l’Escola Sant Pau es va crear una mesa de treball formada per l’Ampa, la direcció de l’Escola Sant Pau i representants de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
La preocupació compartida per la seguretat de l’alumnat de l’escola en els desplaçaments al centre i la problemàtica de mobilitat durant les entrades i sortides, motivaren la creació d’una mesa per estudiar la mobilitat escolar.
Els temes principals a tractar eren el projecte de camí escolar i la proposta de bus a peu, que a més de fomentar l’autonomia dels infants, tenia com a objectiu reduir el nombre de vehicles i, per tant, millorar el problema de l’aparcament a l’escola.
L’escola disposa d’unes places d’aparcament limitades que, tot i que han augmentat durant els darrers anys, continuen essent insuficients.
El desplaçament amb modes no motoritzats (a peu, en bicicleta i en patinet) s’ha anat incrementant, fet que ha motivat l’habilitació d’aparcaments per a bicicletes i patinets dins del recinte escolar.
L’escola Sant Pau és de 2 línies, que s’incrementen en 3 alguns dels seus cursos, essent més de 500 alumnes entrant i sortint del centre. L’horari d’acollida és utilitzat per una vintena d’infants. Pel que fa a la utilització dels serveis extraescolars a la mateixa escola, el volum aproximat és de 30 criatures cada tarda.  Els infants que diàriament entren a les 9 i surten a les 4:30 són entre 475 i 480.

PARTICIPANTS DEL PROJECTE

1.     Comissió de mobilitat

 S’ha creat una mesa de treball integrada per representants de l’AMPA de l’Escola Sant Pau, la direcció de l’Escola Sant Pau, i representants de l’ajuntament de les àrees d’alcaldia, governació i ensenyament.
A les reunions que s’han anat fent de forma periòdica s’han definit els camins escolars, les actuacions a realitzar, i la planificació de tots els aspectes per assolir el projecte.

2.     Els infants

 Els infants participen en el projecte de diverses maneres. L’alumnat de 5è i 6è ha dissenyat el dibuix triat per marcar els camins escolars. L’escola ha propiciat aquestes sessions de treball, amb l’acompanyament de l’AMPA, possibilitant la implicació dels infants en l’elaboració del dibuix. Els peixos de diferents colors, en funció de cada camí, decoraran tot l’itinerari de camins escolars.
 
La forma de participació dels infants més indispensable és la utilització dels camins escolars senyalitzats, ajudant també als infants més petits.
 
L’alumnat de 5è i 6è farà actuacions esporàdiques, juntament amb l’agent de proximitat, per tal de conscienciar a tota la comunitat escolar i millorar la mobilitat a Sant Pol de Mar. Disposaran de blocs de “multes” i de xapes identificatives que confeccionaran a l’escola.

3.     Les famílies

 Per tal que el projecte de camins escolars tingui èxit, les famílies han de promoure l’autonomia dels infants permetent que vagin sols a l’escola, especialment a partir 3r de primària. D’altra banda, pels infants més petits, s’ha establert la iniciativa del “bus a peu”, que consisteix en què familiars voluntaris facin l’acompanyament des dels punts de trobada fins a l’escola.
 
Per últim és indispensable, si volem donar continuïtat al projecte, que les famílies respectin les normes de circulació, aparcament i convivència, traslladant aquests valors als seus fills i filles.

4.     Establiments col·laboradors

Els camins escolars disposaran d’establiments col·laboradors que intentaran solucionar qualsevol incidència que els infants puguin trobar durant el recorregut del camí escolar. Els establiments els facilitaran l’ajuda necessària, deixant que truquin a la seva família, gestionant qualsevol avís a la policia,  o disposant d’una farmaciola pels petits incidents.

Definició dels camins escolars

La Comissió de mobilitat va fer una proposta de camins escolars que ja utilitzen els infants i que eren susceptibles de senyalitzar:
  • Des de la Plaça Anselm Clavé, passant pel Carrer Consolat de Mar: Camí vermell
  • Des del cementiri: Camí blau
  • Des del carrer Josep M. Tarridas (Can Balmanya): Camí verd
  • Des de Sant Pol 2000: Camí taronja
  • Des de la Plaça Anselm Clavé, passant pels Garrofers (en preparació): Camí groc. Aquest camí s’integrarà a la xarxa quan s’hagi ampliat la vorera de la carretera vella.
Els camins amb més recorregut són els dos que surten des de la Plaça Anselm Clavé, que seguiran els infants que vagin pel nucli urbà o per l’avinguda Garrofers fins a l’escola.
S’han fixat horaris de trobada en els diferents punts per tal d’organitzar les entrades a l’escola, i que els infants tinguin una referència.

ACTUACIONS

Els diferents camins escolars estan senyalitzats amb el dibuix dissenyat pels nens i nenes del cicle superior de l’escola Sant Pau. Cada camí té un color identificatiu, i està senyalitzat des del punt de sortida fins a l’escola.
Cada camí escolar disposa de punts de trobada. En els més llargs, a més de la senyalització d’inici, hi ha un altre punt de trobada al mig del recorregut.
S'ha reforçat la senyalització de “perill infants” durant tot el tram utilitzat per desplaçar-se a l’escola.
A la carretera de vella s’estableix un sol sentit de circulació per tal de millorar la seguretat, incrementant l’amplada de les voreres interiors del túnel.
S’ha habilitat una àrea per a encotxar i desencotxar als infants en el pàrquing de l’escola, i així possibilitar que les famílies deixin a les criatures sense aparcar, facilitant així la mobilitat.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE

1.     Tríptic del projecte

La Comissió de mobilitat ha elaborat el document que es repartirà entre les famílies per donar a conèixer el projecte. A més de l’explicació del projecte, la definició dels objectius i beneficis, i l’aportació de cadascuna de les parts implicades, el tríptic inclou un plànol de Sant Pol de Mar amb els camins marcats i l’horari de trobada en els punts acordats, així com els establiments col·laboradors.

2.     Distintiu dels establiments col·laboradors

Els establiments col·laboradors estaran identificats per un adhesiu visible perquè davant qualsevol incidència, els infants sàpiguen on poden demanar ajuda i des d’on podran trucar als seus familiars o resoldre qualsevol problema.

3.     Clauer Camins Escolars

Els infants rebran un clauer amb el distintiu de Camí escolar, amb un espai on les famílies podran escriure un número de telèfon de contacte. 

4.     Presentació del projecte

La Comissió de mobilitat realitzarà la presentació del projecte de camins escolars adreçat a les famílies de l’Escola Sant Pau. Serà el proper dia 21 de setembre a les 16:45 h, coincidint amb la presentació del nou curs. S’ha programat un espectacle i s’oferirà fruita per berenar.
Comparteix aquesta pàgina: