Tràmits

L'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar tota una sèrie de tràmits tant de manera presencial com telemàtica.
En el cas dels tràmits telemàtics, cal disposar d'algun tipus de certificat o signatura electrònica.
Des del següent enllaç podeu obtenir el certificat Idcat mòbil.

Per facilitar la cerca del tràmit que voleu realitzar, utilitzeu el cercador que teniu a l'esquerra.

Títol Tipus Com es pot fer?
Modificació del subjecte passiu – IBI - Tributs Presencialment
Modificació titular de Béns Immobles Tributs Presencialment
Obres Urbanisme Presencialment
Ocupació i restricció VIA PÚBLICA Policia Local Presencialment, Internet
Ocupació via pública QUIOSCS Comerç, Promoció Econòmica Presencialment
Ocupació via pública TAULES I CADIRES Comerç, Promoció Econòmica Presencialment
Preinscripció i matriculació Educació Presencialment, Internet
Recurs a una multa Policia Local Presencialment, Internet
Sol.licitud de duplicat d’una placa de gual Guals Presencialment
Sol·licitud de llicència de contra gual Guals Presencialment
Sol·licitud de llicència de gual Guals Presencialment
Sol·licitud de subvencions Cultura, Educació Presencialment
Sol·licitud de talls de carrer i reserva d’estacionament Policia Local Presencialment
Sol·licitud d’espai per a una fira Comerç, Fires, Promoció Econòmica Presencialment
Sol·licitud d’espais municipals Genèrics, Cultura Internet, Correu electrònic
Sol·licitud permís per a fer trasllat de despulles Cementiri Presencialment
Sol•licitud de baixa llicència de gual, amb la corresponent baixa del padró tributari de guals Guals Presencialment
Tarifa reduïda de la taxa pel subministrament d’aigua, per als col•lectius de famílies nombroses, pensionistes i persones que viuen soles i famílies monoparentals Tributs Presencialment
Tarifa reduïda de la taxa per prestació del servei de Gestió de Residus Municipals, per als col·lectius de famílies nombroses, pensionistes i persones que viuen soles i famílies monoparentals Tributs Presencialment
Tramitació anul·lació Domiciliacions Bancàries Tributs Presencialment
Tramitació de Domiciliacions Bancàries Tributs Presencialment

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: