Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

TrÓmits
Obrir/tancar men˙ lateral
Comunicaciˇ prŔvia d'inici d'activitat de Llar Compartida
 • Aquelles persones que essent propietàries d'un habitatge i residint efectivament en el mateix en comparteixen l'ús amb tercers, a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada, han de comunicar-ho a l'administració prèviament a l'inici de l'activitat.
   
  Les llars compartides es cedeixen per a estances en règim de convivència entre propietaris i inquilins. La persona titular de l'habitatge ha de residir-hi mentre duri l'estada.
   
  Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.
   
  Requisits:

  • Cal que el sol·licitant disposi de DNI/NIE, en el cas de persones físiques.
  • El propietari o la persona que aquest autoritzi expressament, com a titular de l'activitat, ha de complir les condicions d'empadronament i residència efectiva a l'immoble objecte de l'activitat de Llar compartida.
  • Cal que l'habitatge disposi de cèdula d'habitabilitat.
  • L'habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • En qualsevol cas, la capacitat màxima de places per a persones usuàries turístiques és de 4.
  • Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata.
  • Les llars han de complir amb perfectes condicions d'higiene.
  • S'ha de garantir l'ús privat de les habitacions en les quals s'allotgen les persones usuàries, que hauran de disposar de porta.
  • No és possible destinar les sales d'estar a dormitori.
  • L'habitatge ha de tenir, a disposició de les persones usuàries, fulls oficials de reclamació.
  • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, la comunicació del NIRTC (Nombre Identificació del Registre de Turisme de Catalunya), així com la capacitat màxima d'usuaris admesos. També cal indicar el NIRTC a la publicitat de la Llar compartida. Si encara no es disposa de NIRC caldrà exhibir, transitòriament, la comunicació del número provisional (registre de comunicació prèvia d'alta de l'activitat).
  • La destinació d'una Llar compartida no és possible si està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, o si existeix alguna limitació o suspensió d'aquest tipus d'activitat al municipi. En el cas de que es tramiti la sol·licitud de l'activitat i hi hagi acordada una suspensió d'habilitacions d'aquesta activitat, la comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap acte jurídic.
  • Aquest tràmit sols es pot realitzar de forma virtual, presentant la documentació al Canal Empresa, que és el portal electrònic de la Finestreta Única Empresarial. Per a poder realitzar aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital o IdCat mòbil. Tota la informació, així com el formulari, la trobareu en aquest enllaç. La documentació que s'aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació del tràmit.

   Obligacions del titular un cop obtingut el número de registre de Llar compartida del departament de Turisme de la Generalitat: Què cal saber de la Llar Compartida?
   

 • Persona de contacte
  Ariadna Pitarque
 • Correu electr˛nic
 • Qui el pot demanar
  La persona propietÓria de l'habitatge o un/a representant degudament autoritzat/da
 • Quan es pot solĚlicitar
  A partir del 6 d'agost de 2021 la figura de la Llar compartida serÓ vigent i, a partir de llavors, serÓ obligatori el trÓmit de comunicaciˇ prŔvia de l'activitat a la fi de registrar els immobles objecte d'aquesta activitat al Registre d'Establiments TurÝstics de la Generalitat. El trÓmit es podrÓ realitzar en qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.
 • Documentaciˇ a aportar

  • DNI/CIF/NIE de la persona que comunica (c˛pia)
  • DNI/CIF del representant legal (c˛pia)
  • En cas d'actuar com a representant, documentaciˇ acreditativa de la representaciˇ legal (poders, autoritzaciˇ apud acta, contracte de mediaciˇ o qualsevol altre document vÓlid en Dret).
  • CŔdula d'habitabilitat vigent (c˛pia)
  • C˛pia de l'˙ltim rebut de l'impost sobre BÚns Immobles
  • C˛pia del volant d'empadronament de la persona titular de l'activitat

  • Certificat de la Comunitat de propietaris conforme l'activitat de Llar Compartida no es troba expressament prohibida pels seus Estatuts, els quals consten degudament inscrits al Registre de la Propietat.

 • Cost de tramitaciˇ
  200 euros
Publicaciˇ 28.07.2021
Versiˇ per imprimir
Pujar al principi de la pÓgina