Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | └rea de TransparŔncia | Precs i preguntes i mocions del Ple del 30 de setembre de 2021
Precs i preguntes i mocions del Ple del 30 de setembre de 2021
Obrir/tancar men˙ lateral

JUNTS PER CAT

 

El portaveu de Junts per Catalunya, Sr. Arozamena, demana poder passar la paraula per un tercer prec a la regidora Sra. Montserrat Garrido, petició a la qual el Sr. Alcalde accedeix. 

 

Seguidament formula les següents preguntes i precs:

 

1-    El cartell de benvinguda de Moré està trencat des de fa ja molts mesos, i us ho vam preguntar aleshores sense que haguem vist cap actuació al respecte. Esteu estudiant què fer-hi?

 

2-    Per quin motiu s’han tret les jardineres del Carrer Nou?

 

3-    Els 400.000 € rebuts de la Mesa de Concertació del mandat 2015-2019, a què s’han destinat? Aquests diners es van demanar per realitzar les obres d’urbanització del solar on havia d’anar l’Institut.

 

4-    Ens han arribat moltes queixes de diferents veïns que s’han vist rates a la zona de l’Hotel, Can Pi, Urbapol, Garrofers... com és possible que hi hagi aquesta plaga de rates a Sant Pol? Quines actuacions es preveu portar a terme per erradicar la plaga?

 

5-    Hem rebut moltes queixes de la pudor que desprenen els contenidors en moltes zones del poble. Es compleix el calendari de neteja? S’ha plantejat ampliar-lo almenys durant els mesos d’estiu?

 

6-    Hem vist que a la riera s’estan substituint els panots de la vorera per pegats de ciment. S’han deixat de fabricar aquests panots?

 

7-    Al llarg d’aquest estiu ens hem trobat no pocs comportaments incívics de vandalisme, com ara trencament de vidres i retrovisors o rodes desinflades a diferents aparcaments de la vila i situacions d’inseguretat ciutadana. Hi ha algun protocol d’actuació per tal d’evitar aquests actes vandàlics? S’aplica?

 

8-    S’estan fent moltes normatives que no s’estan fent complir: per exemple, de què serveix tenir una normativa que especifica que no es pot pescar amb canya a la platja fins a les 10:00 de la nit si a les 6:00 de la tarda hi ha gent pescant a les Escaletes o davant de l’Ajuntament? De què serveix una ordenança sobre els patinets elèctrics si tenim gent circulant contra direcció i sense casc? De què serveix una normativa sobre animals domèstics si després ens trobem gossos bordant tot el dia molestant als veïns, i també sense lligar en zones on han d’anar lligats? Per a què serveix aprovar totes aquestes ordenances si després no s’apliquen?

 

9-    A la platjola hi ha ocupes que intimiden i molesten a la gent, generant inseguretat i por als vilatans. Què s’hi pensa fer al respecte?

 

10- Heu estudiat el prec que vam formular al ple de juliol demanant algun sistema per reduir la velocitat al carrer Joan Coromines? Perquè ara també us ho demanem pel carrer Herois Fragata Numància, en el qual tampoc es respecten les mesures de velocitat .

 

11- Els pisos per persones vulnerables estan tots ocupats? 

 

12- La caseta del transformador que hi ha al C/ Joan Coromines cantonada a Sot de la Coma està en molt mal estat, fins i tot dóna la sensació que s’està descalçant. Està prevista alguna actuació al respecte?

 

13- Teniu pensat reobrir el Punt Jove a Ca l’Arturo?

 

14- Quin cost ha tingut la campanya “Cuidem-nos”? No considereu que, en tot cas, aquesta campanya s’hauria d’haver fet abans de l’estiu, ja que és quan hi ha més afluència de gent al poble? Com és que un equip de govern que defensa l’ecologisme i la reducció de plàstics, decideix dur a terme una campanya tant “plastificada” i de contaminació visual?

 

15- Aquesta setmana heu presentat les propostes finalistes del Pressupost Participatiu per l’any 2022. Primer de tot, ens agradaria que ens féssiu arribar el llistat amb totes les propostes rebudes pel pressupost participatiu.

Després de revisar les diferents propostes, voldríem remarcar el següent:

 a.    Proposta Nº 11 (Despesa Corrent). Programació Cultural Anual Diversa per a Infants i Proposta 12. Cicle de Cinema i Teatre d’adults i Infantil: Abans del canvi de govern del 2019, hi havia una programació d’activitats, que incloïa teatre per infants que es duia a terme durant l’any. Aquesta proposta correspondria a recuperar el que hi havia abans? 

 b.    Proposta Nº 16.Trobades d’Intercanvi turístic amb gent gran d’altres municipis: Novament, aquesta proposta es refereix a un tipus de sortides i trobades que es celebraven anteriorment abans del canvi de govern. Aquesta proposta correspondria també a recuperar el que hi havia abans? Si és així, sembla que la ciutadania ha enviat propostes per recuperar activitats per la gent gran i els infants que ja es duien a terme abans del canvi de govern i que ara mateix troben a faltar. Creiem que és tasca de l’equip de govern portar a terme aquestes programacions anuals sense la necessitat que la ciutadania ho hagi de demanar a través dels pressupostos participatius.

c.    Proposta Nº 4 (Inversions) d’Arranjament dels desaigües i sauló de la Plaça de Sant Pau i dels jardins Coromines: Com és possible que aquesta partida d’inversió, en una zona que necessita clarament arranjar-se, ja que quan hi ha pluges queda la zona de sorra negada d’aigua, es posi en els pressupostos participatius, enlloc de formar directament part del pressupost d’inversions del 2022?

d.    Proposta Nº 9 (Inversions).Aparcament per a bicicletes a l’interior de l’escola Sant Pau: Novament una proposta que recuperaria un servei que anteriorment ja es tenia. Com és possible que depengui dels pressupostos participatius el fet de recuperar l’aparcament de bicicletes dins l’escola? Aquest aparcament ja hi hauria de ser aquest curs escolar! Sabem que es perdran places d’aparcament quan comencin les obres de l’Institut i esteu demanant a la població que canviï hàbits a l’hora d’anar a l’escola, però en canvi dotar l’Escola d’un aparcament de bicicletes pels alumnes depèn del pressupost participatiu quan hauria de ser una prioritat d’aquest equip de govern. Remarcar també que seria necessari un aparcament fora de l’Escola pels pares i mares que van a portar i recollir els nens amb bicicleta i es troben que no saben on aparcar-les.

e.    Proposta Nº 10 (Inversions). Instal·lar una font a la zona del pavelló d’esports: Hi ha molts joves i famílies que van a la zona al voltant del pavelló d’esports a jugar a bàsquet o a fer skate, tant a l’època de l’estiu, quan la calor apreta molt, com a la resta de l’any. Sabent que no hi ha cap servei de bar i restauració a menys de 200 metres, creiem que ara mateix hauria de ser una inversió que no hauria de passar per uns pressupostos participatius el fet d’instal·lar una font a aquest zona.

 

16-  En referència al pressupost participatiu de l’any 2020 es va aprovar una partida de despesa corrent de 20.000 € per la creació d’una escola de música, dansa i arts plàstiques municipals. Han transcorregut 10 mesos del 2021, ha començat el curs escolar 2021-2022 i a nivell públic no es té cap notícia al respecte de la creació de l’escola. Es crearà dita escola? En cas afirmatiu, quan es preveu que s’iniciï la seva activitat? Quines activitats portarà a terme? Quin pressupost anual tindrà? 

 

PRECS

1-    Voldríem proposar que els contenidors de la plaça de Sant Cristòfol es traslladin a on hi havia l’antiga benzinera (darrere d’on es troben actualment) i que l’espai que ocupaven s’habiliti com a aparcament. 

 

2-    Continuem rebent moltes queixes de neteja viària: tant dels carrers del poble com a les Urbanitzacions. No tan sols de brutícia, sinó també de males herbes que creixen descontroladament a les voreres i embornals.  També ens trobem que, després de ploure, les voreres són plenes de sorra que no es retira, amb el risc que això comporta de relliscades. Us demanem que feu un major control de la situació de la neteja viària a tot el poble.

 

A continuació, la Sra. Montserrat Garrido formula el següent prec:

3.- Des de el nostre Grup Municipal Junts per Catalunya un prec a l’equip de Govern, concretament cap a un dels 2 socis de Govern. Aquests últims dies hem estat testimonis d’uns fets, al nostre entendre, lamentables i poc responsables. • Fa pocs dies l’Assamblea de la CUP va publicar un comunicat sobre uns fets, els quals nosaltres com a grup no compartim, però com que defensem la llibertat d’expressió entenem que cadascú es pot expressar com vol, i la resta també opinar. • Ara bé, el que sí que trobem greu inacceptable i fins i tot irresponsable son les manifestacions públiques realitzades per algun membre de l’equip de govern de la CUP mostrant la seva oposició a penjar la bandera espanyola als edificis públics del municipi pel compliment d’una sentencia, sentencia ferma. 

És que no s’han obeït ordres del PROCICAT per celebrar els esdeveniments aquests últims mesos a Sant Pol? La festa dels Reis, o la Festa Major, per posar uns exemples... Pel nostre grup la responsabilitat de governar i la lleialtat institucional son peça clau per la bona governabilitat, i no entenem com s’ha pogut deixar sol a l’Alcalde del nostre poble, i alhora el seu company de Govern, així com també a la Secretària municipal amb una amb una decisió en la que els hi pot anar la responsabilitat personal. es veuen molt fàcils les coses que tenen conseqüències pels altres, però ei, que quan li toquen a un potser l’obediència canvia; si no recordo malament l'alcaldessa de Berga va acabar obeint i no era per un tema tant important com el de les banderes , quina poca responsabilitat 

Volem recordar al grup municipal de la CUP que hi ha sentència judicial pel compliment de la llei de banderes des del 2012, és a dir, quan vostès encara no tenien representació en aquest Ajuntament. Vam ser notícia a tot el país però saben què? Ni durant la primera etapa, en que estàvem en minoria, ni en la segona, on vam governar en coalició, ningú en va fer bandera, i mai millor dit, d’aquest assumpte. 

Entenem perfectament que amb el sistema un hi pot estar més o menys d’acord, i amb la sentència pot passar el mateix i fer-ho públic, però aquí companys tenim responsabilitat. I quan els màxims responsables de l’organigrama municipal, és a dir, l’Acalde i la Secretària els hi va una responsabilitat personal sobre el seu patrimoni, o fins hi tot de privació de llibertat la gesticulació ens la podríem estalviar , perquè el que la gent espera de nosaltres és que treballem per millorar Sant Pol i no fent cartetes. 

Des de Junts per Catalunya – Sant Pol de Mar volem aprofitar el Ple per mostrar públicament el nostre suport tant a l’Alcalde com a la Secretària, així com a tots i cadascun dels treballadors i servidors públics del nostre Ajuntament que treballen incansablement per donar-nos una millor qualitat de vida a la nostra vila. 

És per això que al Grup municipal de la CUP us volem demanar més responsabilitat en les vostres manifestacions i més respecte institucional per la figura de l’alcalde, i company vostre, així com també per la funcionària al càrrec. No es pot jugar amb la llibertat de les persones d’aquesta manera. No es pot fer demagògia amb aquest tema.  

I a més a més ho puc dir amb la veu una mica emocionada com estic perquè la sentència ferma la vaig rebre jo. Per tant, entenc perfectament l’estat d’ànim de l’Alcalde o a la Secretària municipal que simplement havia de cumplir el que la sentencia estableix.

I repeteixo, ens poden agradar les sentències o no, però s’han de complir.

 

 

RESPOSTES

 

El Sr. Alcalde respon que el cartell de Moré, sí que es cert que fa temps que està malmès, des del Glòria, i cal prendre una decisió: o renovar-lo o treure’l d’allà. Sembla que hi hauria alguna dificultat pel tema de competències amb  Carreteres i caldria buscar una ubicació on no haguéssim de demanar permís a cap altra administració amb competències sectorials. Queda clar que on està no s’hi pot quedar i està sobre la taula decidir quin cartell es col·locarà i on.

 

La regidora de Sanitat, Sra. Gemma Olivé, pren la paraula i en primer lloc diu que referent a les queixes de rates a l’Hotel i Garrofers, ampliarem les actuacions, en quan a Sanitat. Respecte les normatives que no es compleixen, respon les preguntes 8, 9 i 11, assenyala que sí que  s’han obert diferents expedients sancionadors, tant per part de la Policia com des de Sanitat.

Pel que fa als ocupes de la Platjola, tema compartit amb la Policia, informa que des de Benestar Social els han acollit. Hem avisat que allà on estan es un lloc que pot tenir efectes nocius per a la seva salut, atès que la coberta és tòxica. Si molesten als ciutadans el que cal es avisar a la Policia. 

En quan als pisos vulnerables, manifesta que sí que estan tots ocupats excepte un que està destinat a pis d’emergència i la tècnica que va fer el pla n’està fent el seguiment.

 

La regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Sra. Isabel Llari, abans de respondre les preguntes fa un prec: agrairé que les preguntes les facin arribar per escrit, d’aquesta manera les podran respondre totes, atès que ara en fan algunes de les quals no en disposa el detall, com per exemple la de les Meses de Concertació, que es tracta d’un expedient del 2018, però diu que el revisaran i se’n viarà la documentació. En el plenari següent, l’alcalde donà la paraula a la regidora d’Urbanisme Sra. Isabel Llari, qui respon el següent:

Les Meses de Concertació 2015-2’019 eren els ajuts que la Diputació donava en aquell moment. Al seu moment, l’anterior govern va fer una petició a Diputació per poder executar l’expropiació del solar on tenien previst construir l’institut. El mandat es va acabar i el termini per preassignar aquests fons finalitzava el 30-6-2019. no es va materialitzar. El nou equip de govern, atès que no pensava adquirir els terrenys, va haver de sol·licitar redireccionar els ajuts i poder jusatificar la despesa de 3 obres. El que es va tenir en compte aquelles obres que s’havien licitat el 2019, el destí de l’ajut a l’obra de connexió del clavegueram de la urbanització Farell Parc, l’obra de rehabilitació de l’Av. Dr. Furest i el camí d’accès del baixador de la platja de la Murtra. La suma d’aquestes tres obres suposaven una despesa d’inversió de 400.000€. Sí que voldria comentar que aquestes despeses d’inversió tenien termini màxim de justificació: el 30-3-2020.

Vol posar en context que això era passat el Glòria i en plena pandèmia, i també teníem en aquell moment la baixa per malaltia de la cap d’àrea de Serveis Tècnics. Motivat per l’estat d’alarma, es van dilatar els terminis, però no es van interpretar bé i quan es va justificar aquestes inversions estàvem fora de termini. Es van fer tots els tràmits amb Diputació per intentar que acceptessin i perquè tots els tràmits estaven fets,, però al 2020 hi havia unes bases de qualitat. Es van mal interpretar les bases. No hi havia possibilitat de solventar aquesta errada de procediment.
Ara, ja no son Meses de Concertació, sinó Pla General d’Inversions. Amb aquest Pla General d’Inversions, la dotació a l’ajuntament ha estat molt superior a la que ens correspondria que seria d’uns 350.000, i ens han dotat amb 618.000€. Es una manera de poder solventar aquell error important de procediment que, sens dubte, malgrat pugui tenir l’explicació d’excepcionalitat, de les baixes de personal, és una errada important de procediment que ni molt menys s’ha de tornar a produir.
Ara amb el Pla General d’Inversions, hi ha dues línies, una de fons incondicional d’inversió per un total de 123.000 que, hores d’ara, ja està justificat i el compromís d’ingrés ja hi és. Pel que fa a la línia 1 d’inversions, es disposarà de 494.750€ i escaig, que es destinaran a complementar la subvenció atorgada pel PUOSC per les obres de clavegueram Torrent Arrosser i la resta a les obres de plataforma única del c/ Consolat de Mar. En breu es disposarà del projecte executiu per adoptar l’acord d’aprovació inicial. La intenció seria poder-lo executar l’any vinent.

El Sr. Àlex Arozamena dóna les gràcies per l’explicació. Ha quedat molt clar quins han estat els motius i potser sí que les coses amb COVID eren una mica difícils de gestionar i per això va passar . Però ara be, és un govern que des del seu inici ha parlat de ser transparent, de comunicar, i hem hagut de fer la pregunta al Ple, un any i pico després per saber què va passar. Agrairíem que aquesta informació s’expliqués des de bon inici tal i com heu fet ara. Podem entendre el què va passar però creiem que s’ha de ser més transparent d’inici.

A la pregunta número 6, respon que no es tracta d’un tema de panots. Afirma que com l’antic Govern no va fer-ho, ara cal arranjar-ho.

I pel que respecte a la campanya de Civisme, diu que també vol afegir que esperaven altres comentaris, li sembla lamentable el comentari. Al mateix temps manifesta que es tracta d’una campanya de llarg recorregut i que probablement hauria d’haver començat abans.

Respecte el primer prec, respon que no es farà un canvi de lloc dels contenidors. No duplicarem en zones en que es fa el porta a porta amb contenidors.

A la Plaça Sant Cristòfol i al c/ Carrasco i Formiguera es retiraran els contenidors atès que ja es fa el porta a porta.

Cal ser més àgils i pensem en el retiment de comptes que hem de fer, això sí que interessarà a la ciutadania.

 

Pren la paraula el regidor de Seguretat, Sr. David Hernández, i manifesta que hi ha preguntes que no respondrà.

Indica que si volen informació i transparència que ho demanin abans, que així tindran les dades concretes. I formula una queixa respecte a que presentin 16 preguntes de viva veu com una forma de deixar el Govern en evidència.

Pel que fa a la qüestió referent a l’incivisme, refereix que sí que tenim protocols i que aquests passen per intensificar la vigilància: el protocol no és polític és de seguretat.

Pel que respecte a les normatives que, segons diuen, no es fan complir, afirma que sí que es fan complir: quan un agent de seguretat veu una persona que incompleix qualsevol normativa la para i li posa una multa.

De la pregunta 10, respon que pel pressupost de l’any vinent es posarà alguna partida per instal·lar reductora al c/ Herois Fragata Numància. S’està estudiant per a l’any vinent.

El regidor de Governació David Hernández respon en relació al cost de la campanya de civisme: Disseny, producció i compra de les estructures i muntatge : 3.442,45 €

Pel que fa al pressupost participatiu, el llistat de totes les propostes està penjat. És públic. 

I sobre les partides concretes que han nomenat, que diu que no recorda quines son, demana que les passin per escrit i cada regidor que ja valorat les seva àrea les respondrà.

 Les campanyes de civisme s’estudien, es valoren, sí, però si tarden més temps és per fer-ho millor.

 

El Sr. Alcalde manifesta que vol fer un petit comentari sobre el pressupost participatiu: Les que anava enumerant: hi ha coses que no haurien d’estar en un pressupost participatiu sinó que hauria de ser voluntat de l’ajuntament . Si la ciutadania ho demana, perquè no posar-ho en valor?

 

El regidor de Seguretat i Participació, Sr. David Hernández, respon les preguntes de les seves àrees i indica, que els últims anys, referent als pressupostos participatius no s’ha fet res. Estem fent esforços per fer els pressupostos participatius millors.

 

El Sr. Arozamena diu que ell deia que hi ha coses que no haurien de figurar en el pressupost participatiu sinó que haurien de constar en el pressupost municipal ordinari.

 

El Sr. Hernández respon que es tracta del segon any del pressupost participatiu. I que s’ha tirat endavant sense tècnic. 

 

I per últim, anant al prec de la Sra. Garrido, manifesta que no accepta el to que utilitza massa sovint la Sra. Garrido contra la seva persona, paternalista, d’uns nivells exagerats. La gent ja se n’adona.  “Actituds com la teva ens van perfecte, perquè demostres la teva falta de respecte vers els companys”. El comunicat de la CUP és públic, només deia que no era una decisió consensuada, s’explica i ja està,  ni s’ha deixat sols als funcionaris públics ni res. Si ells en el seu programa electoral diuen que desobeiran aquelles lleis que consideren injustes, com posar una bandera espanyola en edificis públics i el govern del poble ho fa, doncs l’Assamblea Local de la CUP diu que amb això no hi està a favor. I poden tenir diferències polítiques per això, però les coses de govern es queden al Govern i el que no farà es parlar amb l’oposició dels temes de Govern.

 

La regidora d’Esports, Joventut i Educació, Sra. Eva Pujol, respon la pregunta 13 , i afirma que sí que s’obrirà quan més aviat possible el punt jove de Ca l’Arturo.

En relació al pressupost participatiu, refent a l’aparcament de bicicletes a l’escola, indica que tot i les dificultats per tema d’espai, si surt i la gent ho vota, es farà.

 

La Sra. Anna Losantos, regidora de Cultura i Promoció Econòmica, expressa que li ha dolgut la pregunta del Sr. Arozamena en la que sembla que la regidoria o el Govern han volgut suprimir coses que ara la ciutadania demana.

Es demana al pressupost participatiu un cicle estable infantil. Evidentment hi havia una programació, però no és que es decidís no fer-la, es que venim d’una pandèmia.

Pel que fa a turisme, exactament igual,no és que decidíssim que no es farien sortides per gent gran,es que no s’han pogut fer. 

I  pel que fa a l’escola de música, no és una cosa que es faci en un any , en absolut.

El que van fer es encarregar un estudi de viabilitat, per tenir els números sobre la taula, tenir tots els escenaris possibles, tenir un projecte sòlid i coherent, i aquest projecte ha  entrat aquesta setmana per registre, però ara no tinc les dades aquí i, per tant no us ho puc contestar. 

La resta de preguntes ara tampoc les puc contestar. Demana que les preguntes es formulin clarament perquè no puguin donar a entendre coses que no son.

 

El regidor de Serveis Municipals, Sr. Albert Font, respon les qüestions referents a la neteja viària i manifesta que no n’estan satisfets de la tasca realitzada i que hi continuen treballant per millorar. 

Pel que respecte a les jardineres del c/ Nou, refereix que es tractava més de tamborets, escombraries i taules de gent incívica i  es va arribar a la conclusió que el millor era retirar-les, com ho han fet amb algun banc de la via pública quan s’ha convertit en alguna cosa estranya.

Encara no s’ha acabat de definir com acabarà aquell espai. També afirma que no s’ha fet cap actuació del mobiliari urbà perquè no tenim decidit quina es la millor actuació a fer en aquella zona. No hi ha res decidit. 

 

El Sr. Arozamena demana torn de replica, concedit manifesta:

 

Del tema preguntes per escrit i viva veu explica que fa uns mesos van fer l’exercici de fer-les per escrit. Però posteriorment els van sorgir noves preguntes abans del ple i després d’haver-ne formulat per escrit. Així, ens van trobar en un  ple en que van fer preguntes per escrit i , també, preguntes a viva veu i això no va agradar. Aquest és el motiu pel qual van decidir fer-les totes a viva veu.

 

El funcionament de totes de cop i després respostes, es el funcionament que se’ns ha donat.

 

Fer-les per escrit? Ens ho podem plantejar, però si les fem per escrit i sorgeixen preguntes després i no s’han pogut presentar a través d’instància que passarà?

De la campanya de civisme indica que ja no porten 4 mesos de govern , ja no poden argumentar que volen fer-les en temps. Porteu 2,5 anys en el Govern.

 

El tema de la gent gran, el que nosaltres ens preguntem és si ja s’havia previst abans fer les sortides atès que abans de la situació COVID es duien a terme,  el que no entenem es que entrin dins un pressupost participatiu quan és una activitat que ja es feia i s’ha deixat de fer per la situació COVID. Si la intenció és continuar-ho fent, no entenem perquè es posa al pressupost participatiu. Indica també que no ha pogut accedir a la llista de totes les propostes que s’han enviat pel pressupost participatiu. Demana si se li pot passar l’enllaç.

 

I per últim indica, dirigint-se al regidor Sr. Hernández que: “parles de faltes de respecte de la Montserrat Garrido cap a tu i al teu partit i només vull dir que en aquest cas la falta de respecte és vostra cap a la figura de l’alcalde i de la funcionària a càrrec”.

 

El Sr. Hernández demana torn  de rèplica, concedit diu:

 

Primer, torno a dir que la CUP no vol ni ha faltat al respecte ni a l’alcalde ni a la secretària municipal ni als funcionaris municipals. No és veritat. No debatré a fons aquesta qüestió amb vosaltres. Si públicament un dia us emplaço en un debat públic sobre estratègia independentista, si o no, si esteu disposats, es pot fer. A continuació explica l’accés a la noticia del pressupost participatiu de la pàgina web municipal.

 

JUNTS PER SANT POL

 

El portaveu de Junts per Sant Pol, Sr. Josep Parada, formula tres preguntes i dos precs.

 

Preguntes

 1.- Respecte els contenidors a pedals, a la modificació de crèdit que s’ha aprovat hi ha una davallada en el pressupost amb la qual cosa vol dir que no es pensen posar tots o no s’han posat tots, amb la dificultat que això suposa per la gent gran.  Ni a la Sènia ni als Garrofers s’han posat . Es pensen posar aquests pedals?

2.-. A l’últim Ple ja va comentar que al parc del Cementiri, a l’hort d’en Quimet Villà sortien els cotxes per dues bandes i en contra direcció, i no s’ha senyalitzat. Ho pensen fer?

3.- El Sr. Alcalde va avançar que es reformava el local on abans hi havia la policia. Com està el tema i quan podrem disposar de l’espai?

 

Precs

 1.- Tan al c/ Onze de Setembre com als contenidors de Cal Tinco els camions que els buiden paren al mig de la carretera i durant 5 minuts i no es pot passar.

 2.- De la campanya “El mar comença aquí”, voldria saber si no es podria posar també un cartell més visible a l’embornal que hi ha al davant d’un cert establiment de la            plaça de l’Estació, que té moltíssima gent que fuma a fora i que llença les burilles a l’embornal. Demana que o es posi un cendrer de l’ajuntament allà o un cartell.

 

El Sr. Alcalde respon la tercera pregunta dient que estant pendents de posar un pany que pugui anar amb codi i, l’altra, del mobiliari i que espera que en el proper ple puguin donar les gràcies perquè tenim el local habilitat. Espero que sigui més aviat que tard i que el mes d’octubre estigui operatiu aquest local pels grups municipals.

 

Respecte la primera pregunta, en relació als pedals als contenidors, la Sra. Isabel Llari respon que no és que no es vulgui fer i que s’hagi retirat la partida. Aquesta partida per error estava duplicada. És veritat que el canvi de pedals i el canvi de contenidors el fa l’empresa concessionària l’Arca. S’han canviat a moltes zones però no a totes. Insistirem, sí que és veritat que els contenidors d’aquelles zones que s’han de retirar, els pedals no s’han canviat. Però en cap cas no es que no es vulgui fer, anem al ritme de l’empresa concessionària. Els hi estem exigint.

 

Pel que fa a la sortida del poble del camió d’escombraries en hores punta, es difícil. Es pot valorar i intentar ajustar horaris. De fet intentem constantment reajustar horaris.

 

De la campanya el “Mar comença aquí” es mostra totalment d’acord. La primera placa es volia posar just al lloc on indica el Sr. Parada. Informa que les ha de col·locar la brigada, però a l’estiu no és una de les prioritats. Sí que és veritat que les voreres i els embornals de Sant Pol no ajuden.

Per la seva part ja estarien totes posades, sobretot les zones més concorregudes.

 

El Sr. Parada replica que el lloc que ell indica no és un lloc de pas, sinó un lloc d’estabilitat d’un establiment . La solució potser seria posar un cendrer municipal. No només és el cartell.

 

Referent a l’aparcament del Cementiri, l’Alcalde diu que ja es va passar a la policia així com el de col·locar un obstacle per impedir el gir contra direcció. Es va traslladar i s’està valorant.

 

PSC-CP

 

El portaveu del PSC, Sr. Enrique Abad, formula les següents preguntes:

 

1.- Sobre el procedimiento para revisar libro registro via telemàtica.

2.- Cómo està la revisión del proyecto de derribo de la nave Amargant que se presentó el ’1 de julio. Han pasado  3 meses i me interesaria saber si hay alguna novedad al respecto, si el servicio tècnico ha hecho algun análisis.

3.- Respecto la estelada que desde hace un tiempo está colgada en el balcón del Ayuntamiento: no puede estar allí. El Ayuntamiento és de todos, y no todos pensamos igual i el Ayuntamiento tiene que ser neutral y no puede estar ahí.

Qué me responde al respecto Sr. Alcalde?

 

Respon el Sr. Alcalde:

 

1.- Algunes de les instàncies que ha demanat son assumptes personals i, segurament per això no se li han facilitat. En qualsevol cas, el sistema ja està operatiu. Ja li aclariré per correu electrònic per quin motiu no se li van mostrar.

 

2.- Respecte el projecte d’enderroc de l’Amargant, els Serveis Tècnics l’estan valorant. L’interès, pel comentari que vosté m’ha fet, es per vosté mateix. Ja li vaig comentar a la visita que em van fer: quan Serveis Tècnics tinguin la valoració es seguirà amb la tramitació de l’expedient.

 

El Sr. Abad replica dient que no accepta que personalitzi en la seva persona el tema d’Amargant. 

 

A la qual cosa el Sr. Alcalde respon que ell mateix ho ha dit, que era pel seu interès.

El Sr. Abad respon que el tema es el cumplimiento de la legalidad vigente.

 

L'Alcalde respon "Gràcies a vostè, aquí hi ha hagut algunes intervencions que poden haver estat desagradables per algunes persones. Les banderes uneixen i no és il·legal que l’estelada es trobi penjada en el balcó de l’Ajuntament , igual com hi poden haver altres banderes. I, per tant, hi és perquè som independentistes i l’estelada sí que ens representa."

 

Replica el Sr. Abad dient que, "al margen de la diferencias ideológicas está de acuerdo con lo que ha dicho, pero si usted mantiene el criterio de que esa bandera puede estar colgada en el balcon del Ayuntamiento formularé requerimiento per via de hecho. Recuerde usted que la asociación, de la que soy socio fundador, es la causante de la inhabilitación del Sr. Torra".

 

Respon el Sr. Alcalde dient-li que suposa que n’està molt orgullós, oi? Aquesta però no és la qüestió que tractem. I per tant, tanca el tema aquí.

 

La Sra. Montserrat Garrido demana per al·lusions poder replicar. Concedit el torn manifesta que el seu grup,com ja ha dit, està a favor de la llibertat d’expressió. Jo no he faltat al respecte en cap moment a ningú, i només dir que les persones, quan parlen de segons quins temes, algunes ens emocionem, altres tartamudegen i altres ho faran en un altre to. Reitera que no ha faltat al respecte a ningú i com a grup hem sigut, crec, molt correctes amb la nostra manera de fer i de parlar.

Mocions

Podeu tornar a veure el Ple clicant aquí.

 
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina