Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Notícies
Obrir/tancar menú lateral
El Ple dóna llum verda a la modificació del PGOM per acollir el nou institut i habitatge protegit

Durant la sessió plenària també es va aprovar inicialment el pla parcial del sector 12 que permetrà la construcció d'habitatge social i zones verdes.
 
El passat 27 de juny el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Pol va aprovar per majoria absoluta la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal per a la delimitació de les reserves d'equipament, el que facilitarà l'edificació del nou centre d'educació secundària de la vila. De la mateixa manera, també es va aprovar una aprovació inicial del pla parcial sector número 12, que té com a objectiu establir les condicions de desenvolupament dels nous sòls edificables en aquesta zona, en coherència amb el model urbà consolidat.  
 
Aquest sector, que abasta 59.907 m2 de sòl, ja es va delimitar al Pla General aprovat l'any 1978, on s'establia una reserva de sòl per acollir equipaments futurs perquè ja es preveia una necessitat. El darrer Pla General, aprovat l'any 1992 i vigent actualment, mantenia aquest sòl de sistemes d'equipaments com a peça única. Després de 40 anys, aquesta peça d'equipaments no s'ha pogut adscriure al destí públic previst i s'ha reconsiderat l'ordenació territorial establint un sistema d'actuació que ofereixi les garanties necessàries per oferir un model territorial ajustat a les necessitats vigents de la població de Sant Pol de Mar.
 
Geogràficament, aquests terrenys estan situats immediatament després del camp de futbol de Sant Pol i de l'escola Sant Pau. L'accés a les terres està localitzat a la carretera de Sant Cebrià, entre el nucli urbà i l'autopista C-32,  el que facilita les connexions amb altres municipis de l'Alt Maresme, així com també amb el nucli urbà de Sant Pol. Una altra característica que propicia la construcció del nou edifici és l'orografia dels terrenys. Aquest indret és un paratge planer que destaca per sobre d'altres zones d'equipaments a disposició del consistori, caracteritzades per pendents molt pronunciades que dificulten qualsevol tipus de construcció.
 
Nou teixit residencial protegit
 
La redacció d'aquesta modificació puntual del PGOM també preveu la creació d'habitatges protegits, donada la creixent demanda a la vila. En aquest cas, el projecte es situarà  a l'altra banda de la carretera de Sant Cebrià, tal i com es pot veure al mapa adjunt, i preveu la construcció de 94 habitatges, 30 dels quals seran de Protecció Oficial.
 
El dret que té la ciutadania a disposar d'un habitatge digne i els preus assequibles que ofereixen aquest tipus de promocions han estat dues premisses decisives per al consistori a l'hora de decidir l'ús dels terrenys restants. Així doncs, el projecte contempla una reserva del 80% del sector per a sistemes, majoritàriament destinats a espais verds i equipaments, i l'altre 20% restant seria el que es destinaria a la construcció d'habitatge. Uns percentatges molt superiors a les reserves establertes pel text refós de la Llei d'Urbanisme vigent.
 
El Pla Parcial del Sector 12 forma part del planejament urbanístic del municipi i desenvolupa normativament aquest sector del Pla General d'Ordenació Municipal. La seva finalitat és la d'establir la qualificació dels sòls entre zones i sistemes, regular els usos i els paràmetres d'edificació, assenyalar alineacions i rasants i, en general, incorporar tots aquells requeriments que estableix el text refós de la Llei d'Urbanisme, al que s'han d'ajustar totes les edificacions que es pretenguin construir.

Publicació 03.07.2018
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina