Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Territori
Àrea de Territori
Obrir/tancar menú lateral

L'Àrea de Territori té els següents àmbits d'actuació:

Urbanisme: Planificació i gestió urbanística, projectes d'urbanització i tots els altres instruments d'ordenació i gestió planejament general i planejament derivat. Gestió urbanística i projectes d'urbanització. Execució de planejament. Sistemes d'actuació. Ordenances d'edificació. Relacions amb el Ministeri de Foment, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i altres organismes oficials. Patrimoni municipal del sòl, expropiacions i valoracions de terreny, disciplina urbanística, llicències d'obres, activitats. Ordres d'execució. Declaracions de ruïna.

Habitatge: Gestió de l'habitatge públic i promoció de nou habitatge públic.

Medi Ambient: contaminació atmosfèrica, proveïment d'aigua sanejament d'aigües residuals, residus urbans i industrials, gestió de la recollida d'escombraries, desenvolupament de propostes de les infraestructures relacionades amb la qualitat de les aigües, de l'aire i de la gestió de residus, eficiència energètica, coordinació i seguiment de l'Agenda 21, espais naturals, forestals, potenciar la innovació en la gestió del medi ambient al municipi, recollida animals abandonats, consum. Agricultura. Relacions amb la pagesia.

Platges: Gestió de platges, socorrisme, salut pública. Relació en l'àmbit de Salut Pública amb els departaments de la Generalitade Catalunya, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i d'altres entitats.

 
Pujar al principi de la pàgina