Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participaciˇ ciutadana

Inici | └rea de TransparŔncia | Participaciˇ ciutadana | Pressupost Participatiu 2021
Pressupost Participatiu 2021
Obrir/tancar men˙ lateral
FASE 1:

Recollida de propostes
(del 15 d'abril al 15 de maig)

FASE 2:

Anàlisi, validació i pressupost d'execució
(del 17 de maig al 30 de juliol)

FASE 3:

Votacions
(del 15 de setembre a l'1 d'octubre)

press 2021

Després de la primera experiència del 2020, l'Ajuntament de Sant Pol de Mar posa en marxa la segona edició del Pressupost Participatiu, una eina que dóna la possibilitat a la ciutadania de tenir decisió directa sobre com destinar fins a 100 mil euros del pressupost municipal. Concretament, es reservaran 80 mil euros per a inversions i 20 mil euros per a serveis en el pressupost municipal del 2022.

Recollida de propostes

La primera fase d'aquest procés participatiu, s'inicia des d'ara i fins al 15 de maig, amb la recollida de propostes. Podran realitzar-ne totes les persones empadronades a Sant Pol de Mar de més de 16 anys. Aquestes es podran fer, principalment, de manera telemàtica mitjançant aquest formulari.

Les propostes hauran de ser el màxim de concretes possible. Per exemple, si se sol·licita una instal·lació esportiva, concretar si és per a públic adult o infantil.

Si teniu dubtes sobre quin tipus de propostes es poden formular, consulteu aquest el document Quines propostes es poden fer en un Pressupost Participatiu?


Validació de propostes

La segona fase serà la validació de les propostes presentades en base a criteris generals (que siguin viables legalment i tècnicament, de competència municipal i d'interès general) i a criteris econòmics (que siguin viables econòmicament, amb un límit econòmic per proposta i que no estiguin ja previstes com a despesa ordinària o inversió de l'ajuntament). Un cop fet aquest filtratge, es classificaran les propostes segons la seva tipologia (urbanisme, via pública, medi ambient, serveis socials, etc.) i també es diferenciarà si es tracta de propostes relatives a inversions (principalment obra pública) o a despesa corrent (serveis com ara cursos per a persones aturades, formació, excursions per a gent gran, etc.) Es descartaran automàticament totes aquelles propostes que no s'ajustin a aquests criteris.

Des de l'Ajuntament es contempla la possibilitat de realitzar uns tallers deliberatius en el transcurs d'aquesta segona fase, oberts a la ciutadania, amb l'objectiu d'agrupar aquelles propostes que siguin molt similars, així com per acabar de definir aquelles que es considerin oportunes. Aquests tallers serien unes sessions participatives en els quals es presentarien, debatrien, reelaborarien i prioritzarien les propostes de forma consensuada i democràtica, per tal que les que accedeixin a la fase de votacions es construeixin a partir de la deliberació conjunta i passin de ser propostes individuals a ser propostes col·lectives.


Votacions

En la tercera fase del Pressupost Participatiu, prevista per finals de setembre, la ciutadania podrà votar les propostes que hagin estat validades en base als criteris anteriorment esmentats. El període de votació serà de 15 dies i hi podran prendre part totes les persones majors de 16 anys empadronades a Sant Pol. Cada persona podrà votar un màxim de 5 propostes. Les votacions es portaran a terme principalment de manera telemàtica, si bé també es contempla la possibilitat de votar presencialment en equipaments municipals.

Un cop acabat el període de votació es publicaran els resultats i es confeccionarà el llistat de les propostes guanyadores, que s'inclouran en el Pressupost municipal del 2022 per a la seva execució en base al límit econòmic que s'haurà reservat en la partida del Pressupost Participatiu. En aquest sentit, s'estableix una participació mínima del 10% del cens de persones majors de 16 anys per donar validesa al procés participatiu. En cas de no assolir-se aquest percentatge, l'Ajuntament es reserva el dret per validar el procés.

Posteriorment, l'Ajuntament realitzarà un seguiment de l'execució de les propostes guanyadores i informarà oportunament a la ciutadania del seu desenvolupament.

 
Validació i justificació de propostes
Propostes finalistes
Pujar al principi de la pÓgina