Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana

Inici | Àrea de Transparència | Participació ciutadana | Construcció de l'Institut-Escola de Sant Pol de Mar | FAQS del projecte de construcció de l'institut-escola de Sant Pol
FAQS del projecte de construcció de l'institut-escola de Sant Pol
Obrir/tancar menú lateral
En aquest espai d'actualització periòdica donem resposta als dubtes que la ciutadania pugui tenir en relació al projecte de construcció de l'institut-escola.

- Què és un institut–escola?

És un model de centre educatiu que dóna resposta a la necessitat de continuïtat i coherència educativa entre l’educació infantil i primària i la secundària amb l’objectiu d’assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i combatre la segregació escolar.

Aquest model permet, en primer lloc, graduar l’estructura dels equips docents en funció del nivell d’autonomia de l’alumnat, atès que el canvi de primària a secundària podria implicar una dispersió dels seus referents educatius, fet que dificultaria l’orientació i l’educació personalitzada. En segon lloc, facilita treballar el currículum per àmbits i superar així el model curricular atomitzat per matèries. A més, s’afavoreix una atenció personalitzada i integral, tot reduint el nombre de professors referents dels alumnes. I, finalment, aquest model facilita avançar cap al model educatiu 360 per tal d’integrar a tots els agents del municipi en l’educació dels infants.

- Per què un institut–escola a Sant Pol de Mar?

La planificació de l’institut-escola s’ha fet a proposta dels serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat, coneixedors de la realitat del territori, i amb la planificació conjunta dels municipis i la comunitat educativa dels centres educatius de la Vallalta. Perquè aquest projecte es pugui portar a terme, ha estat necessari arribar a acords amb els municipis veïns de Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta, ja que actualment els alumnes de secundària d’aquests dos municipis estan escolaritzats a l’Institut de Sant Pol de Mar i, amb el nou model, cada municipi acollirà els seus alumnes.

-Seguirà havent batxillerat a Sant Pol de Mar?

Sí. L’institut–escola que es construirà serà un centre 3 – 18, és a dir, que en ell s’hi impartiran els ensenyaments des d'infantil a batxillerat.  

-S’oferiran mòduls formatius a Sant Pol de Mar?

No. El Departament d’Educació no té previst que s’imparteixin mòduls formatius a Sant Pol de Mar. Segons els seus criteris, els mòduls formatius s’imparteixen en centres on s’integra una oferta variada d’aquests i això no és el cas del nostre municipi.

-Per què el nou institut - escola tindrà dues línies?

Perquè el Departament d’Educació de la Generalitat així ho estableix a partir de projeccions de la població del municipi. La planificació s’ha fet tenint en compte la realitat dels centres educatius del municipi i del territori i tenint en compte també que el centre acollirà exclusivament als alumnes de Sant Pol de Mar, ja que els dels municipis veïns restaran a les seves poblacions. Així doncs, d’un model d’institut de tres línies que havia d’acollir a tots els alumnes de la Vallalta, s’ha passat a un model d’institut-escola de dues línies que acollirà únicament als alumnes de Sant Pol de Mar.

- Pot l’Ajuntament decidir el nombre de línies del centre?

No. És competència del Departament d’Educació de la Generalitat establir les línies dels centres educatius.

- S’ha comptat amb la participació de la comunitat educativa?

Sí.  Les direccions dels dos centres educatius que es fusionaran en el nou l’institut-escola (Institut de Sant Pol de Mar i Escola Sant Pau) han estat informades i han fet aportacions que s’han integrat en el projecte tant en la seva primera fase com en la seva segona fase.  El projecte també ha estat presentat amb anterioritat a la seva aprovació al Consell Escolar Municipal de Sant Pol de Mar, que és l’òrgan de participació que integra tota la comunitat educativa del municipi.

- Quin és el criteri que determina les característiques constructives del centre?

El Departament d’Educació de la Generalitat té establert un Programa amb les mides i característiques de les diferents tipologies de centres educatius.  L’Avantprojecte de l’institut-escola de Sant Pol de Mar s’ha realitzat donant total compliment a aquest programa que determina com són tots els espais del centre (nombre i dimensions de les  aules, laboratoris, tutories, aules de reforç, gimnàs, sales d’actes, biblioteca, etc.). 

- Pot l’Ajuntament modificar aquests espais?

No. El Programa del Departament d’Educació no és una proposta de mínims, sinó un estàndard de qualitat que s’ha de complir rigorosament. Tot i això, és permet certa flexibilitat en la distribució i variacions de mesures d’alguns espais sempre i quan quedin compensats dins del total de m2 d’edificació previstos en el Programa. A més, la Generalitat supervisa l’avantprojecte i el projecte executiu, per verificar que el centre compleix amb els paràmetres que ha establert en el seu programa de construcció. En el cas de no complir-ho, no n'autoritza la construcció. 

- Quina és la participació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en el projecte?

L’Ajuntament de Sant Pol actua com a promotor de l’obra de construcció de l’institut-escola. És a dir, tot i que l’equipament es construeix amb els paràmetres i criteris que determina el Departament d’Educació  per tal que el projecte es realitzi amb el mínim temps possible l’Ajuntament de Sant Pol de mar ha assumit les tasques de redacció del projecte, construcció de l’equipament i part del finançament de l’obra per tal de aquest es pugui posar en funcionament el més aviat possible i així finalitzar amb la situació de precarietat que actualment pateix l’educació secundària en el nostre municipi. Es preveu que el nou institut–escola es podrà posar en funcionament el curs 2022/2023.

 - Quin és cost d’aquest centre?

La construcció del centre te un pressupost màxim de 4 milions d’€, que és l’import que la Generalitat destina a la construcció de centres de dues línies. A través d’un conveni amb la Generalitat, aquesta darrera es fa càrrec del 80% del cost (3,2 milions d’€) i l’Ajuntament el 20% restant (800.000€).

- De qui serà aquest centre?

De l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

- Qui es farà càrrec de les despeses de manteniment i funcionament del centre?

Les despeses de manteniment i funcionament del centre són compartides entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.  El repartiment es fa en base al nombre d’alumnes del centre: els alumnes de primària són a càrrec de l’Ajuntament i els de secundària a càrrec de la Generalitat. Per tant, el cost de manteniment del centre no serà molt superior al cost de manteniment de l’actual Escola Sant Pau.

- L’Ajuntament disposa d’algun altre solar de titularitat municipal per cedir a la Generalitat?

No.  Actualment l’Ajuntament no disposa de cap altre solar que pugui cedir a la Generalitat per fer un centre educatiu. El procés de poder aconseguir un solar per poder-lo cedir a la Generalitat suposaria fer una modificació del plantejament urbanístic del municipi,  realitzar la seva urbanització i després fer la cessió a la Generalitat. A partir d’aquí s’haurien de comptar uns 5 anys per la construcció de l’equipament per part de la Generalitat. En total s’estima que la posada en funcionament d’aquest equipament trigaria al voltant de 10 anys, tot i que és probable que aquesta estimació es pogués allargar.

- Si es disposés d’un espai més gran, es podria projectar un centre de tres línies?

No. La Generalitat estableix les línies en base a projeccions demogràfiques, no en base a un espai  disponible.

- Es perdran totes les places de pàrquing actuals que hi ha al solar on s’ha de construir el centre?

No.  El límit de l’espai del centre arriba pràcticament al mateix lloc on ara hi ha el pàrquing. De totes maneres segurament es perdran algunes places d’aparcament, sobretot tenint en compte que a mesura que avancin les obres s’haurà de fer un estudi de mobilitat de la zona i possiblement ordenar l’espai per fer-lo segur pels alumnes,  professorat, pares i mares.

- Continuarà havent dos equips docents al centre?

No. Els projectes educatius dels institut - escola tenen com a principal valor afegit el fet de ser un model educatiu integrat que reuneix totes les etapes educatives. Per aquest motiu, el centre comptarà amb un sol claustre, un sol equip directiu i un sol programa pedagògic per tal de poder assegurar aquesta integritat educativa.

 
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina