Talls de carrer

A continuació es detalla la relació de talls de carrer previstos pels pròxims dies:

- Tall d'un carril del carrer Amadeu Vives dia 16/09 de 8 a 10 hores.
- Tall del carrer Sant Jaume pel dijous 16/09, de 9-10 hores.
- Tall d'un carril del carrer Amadeu Vives del 20/09 al 24/09 de 8 a 15 hores.
 

Comparteix aquesta pàgina: