Pista de la Punta

Pista de la Punta

Horaris:
De 9 a 22 hores, des del 22/06 i fins 11/09 (vacances escolars)
De 13 a 20 hores la resta de l’any mentre la pista estigui en condicions per a la pràctica esportiva.

Per fer ús de la instal·lació és obligatori haver fet una reserva prèvia a esports@santpol.cat
En cas de menors la reserva s’haurà de fer mitjançant un adult responsable.

Només es faran reserves a col·lectius de com a mínim 10 persones.

No es faran reserves per més de 1 hora seguida.

A la instal·lació hi tindrà prioritat tota persona resident al municipi.

En tot el recinte de la instal·lació no es pot menjar pipes ni portar envasos de vidre.
Cal respectar l’entorn i fer un bon ús del recinte, utlitzant les papereres.

En cas de comportaments inadequats o incívics es prendran les mesures corresponents.

Les persones que utilitzin la pista hauran de tenir la corresponent acreditació, lliurada per l’Ajuntament. En el cas que la pista estigui ocupada i pugui sorgir algun problema, s’avisarà a la Policia Municipal (609 306 609).

 

Comparteix aquesta pàgina: