Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Notícies
Obrir/tancar menú lateral
El Ple de l'estiu desisteix de la licitació del servei de recollida de residus

ple 31 juliolLa darrera sessió plenària abans de l'aturada estival va aprovar el desistiment del procés de licitació del servei de recollida de residus, atès que el nou equip de govern té la voluntat de revisar les solucions tècniques plantejades per gestionar la recollida i vol estudiar altres possibilitats de recollides a les contemplades al Plec, tenint en compte les peculiaritats del municipi i l'estacionalitat de les necessitats.

L'alcaldessa Montserrat Garrido va explicar que com a requisit indispensable abans de licitar el servei de recollida de residus, considera important la realització d'un estudi que permeti conèixer la realitat actual del municipi i les seves necessitats, per tal de valorar la idoneïtat del criteri polític establert en el disseny del servei.

Mentre això no passi, es prorrogarà amb l'actual empresa adjudicatària fins a la finalització del nou procediment de licitació o, com a màxim, fins el 12 de març de 2024, tenint en compte que és un servei obligatori i no es pot interrompre la seva execució per motius de salubritat.

Pel que fa al recurs de reposició de reposició interposat per la mercantil Amargant Patrimonial SL contra l'acord de reclamació de responsabilitat patrimonial del Ple del 16 de juny de 2022, el Ple d'aquest dilluns va estimar parcialment les al·legacions formulades per la mercantil en l’únic sentit d’actualitzar el quantum indemnitzatori en la data en què es posi fi al procediment de responsabilitat patrimonial, i desestimant la resta de les al·legacions formulades, alhora que va confirmar la resta de pronunciaments inclosos en la resolució de l’acord de Ple de 16 de juny de 2022 relatiu a la indemnització fixada en 755.217,16€ (més IVA) a favor del recurrent, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la declaració de nul·litat de la llicència d’obres majors 62/1997 per la construcció d’una nau industrial i una pèrgola adossada a la parcel·la número 1 de la Zona Industrial.

El Ple del 31 de juliol també va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a la compra agregada d'energia elèctrica i gas natural i la prestació d'un servei comarcal d'assessorament tècnic en matèria d'energia. L'objectiu és proporcionar als Ajuntaments del Maresme eines i assessorament per a un millor control de la despesa energètica i per a la presa de decisions cap a l'eficiència i l'estalvi energètic. Aquesta gestió energètica municipal permetrà als Ajuntaments implantar una política interna de reducció de consums i emissions de CO2, i contribuir activament a la lluita contra el canvi climàtic. També permetrà donar compliment a plans i normatives ambientals com el PTE (Pla de Transició Energètica), etc. i possibilitar actuacions en matèria d´energia reduint així la factura energètica (contractació de pòlisses d'energia al lliure mercat, etc. ).

D'altra banda, el plenari va aprovar la xifra de població de Sant Pol de Mar a data de l'1 de gener de 2023, que se situa en 5.791 persones, i va establir com a festes locals del 2024 el 25 de gener i 25 de juliol.

Aprovar la pròrroga de diversos pisos d'allotjament temporal en situacions de risc d'exclusió social i es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Maresme en referència a la delegació de vot i el nomenament de les funcions de secretaria i intervenció.

El Ple també va donar compte de la delegació de competències a la Junta de Govern Local i del termini de pagament a proveïdors, a més d'aprovar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació, que queda en tres dedicacions parcials al 90% per als regidors Andreu Tresserras, Marta Boada i Mariona Massaguer.

Finalment, es va aprovar la sol·licitud de la CUP d'accés telemàtic al registre d'entrades i sortides de l'Ajuntament, als decrets d'Alcaldia i als expedients del Ple municipal.

El Ple va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Podeu tornar a visionar el Ple aquí:

Temes relacionats
Publicació 01.08.2023
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina