Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Notícies
Obrir/tancar menú lateral
INFORMACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021

L'excepcionalitat motivada per l'estat d'alarma fa que, enguany, el Departament d'Ensenyament hagi canviat el procediment  habitual de les preinscripcions per al curs 2020-2021. A continuació es detalla tota la informació de què disposem en relació a la preinscripció escolar de la llar d'infants El Pi del Soldat, l'escola Sant Pau i l'Institut Sant Pol de Mar.
 

Llar d'Infants Municipal 'El Pi del Soldat'

INFORMACIÓ DEL CENTRE I PROJECTE EDUCATIU:
Per disposar d'aquesta informació, així com de dades més detallades sobre el procés de preinscripció, si us plau consulteu l'espai web de la llar d'infants municipal.

CALENDARI:
o Publicació de l'oferta de places: 11 de maig de 2020. Podeu consultar-la clicant aquí

o Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020 a través del correu electrònic: elpidelsoldat@santpol.cat
Les sol·licituds s'hauran de tramitar prioritàriament de manera telemàtica enviant el formulari de preinscripció degudament emplenat juntament amb la documentació acreditativa.  
Només es podrà presentar presencialment en casos molt excepcionals i concertant cita prèvia al telèfon de contacte amb el centre: 618 748 257

o Publicació de les llistes de sol·licituds de preinscripció per DNI del sol·licitant amb la puntuació provisional: 25 de maig de 2020. 

o Termini per presentar reclamacions a la puntuació: 27 i 28 de maig de 2020. 

o Sorteig del número de desempat, si cal: 29 de maig de 2020. 

o Publicació de la llista de sol·licituds dels infants admesos al centre: 2 de juny de 2020. 

o Període per formalitzar la matriculació: del 17 al 23 de juny de 2020 a través del correu electrònic: elpidelsoldat@santpol.cat
Les sol·licituds s'hauran de tramitar prioritàriament de manera telemàtica, només es podrà presentar presencialment en casos molt excepcionals i concertant cita prèvia al telèfon de contacte amb el centre: 618 748 257

CRITERIS DE PRIORITAT, BAREM I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA:

1. Criteris de parentiu:
o Germans/es de l'infant escolaritzats /des al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció). Barem: 40 punts
Documentació acreditativa: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

o L'infant forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts.
Documentació acreditativa: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

2. Criteris de residència o treball (en cas de reunir els dos, només s'aplicarà el de barem més alt):

o El domicili habitual es troba a Sant Pol de Mar. Barem: 30 punts.
o El lloc de treball del pare, la mare, tutor/a o guardador/a és a Sant Pol de Mar. Barem: 20 punts.
Documentació acreditativa: Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE caldrà certificat o volant municipal de convivència de l'infant, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, caldrà un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

3. Criteris econòmics:
o Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec. Barem: 10 punts.
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

4. Altres criteris:
o Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'infant, el pare o mare, el germà o germana. Barem: 10 punts.
Documentació acreditativa: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

DOCUMENTACIÓ indispensable per formalitzar la matrícula:

o Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
o Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).
o Original de la TSI (targeta sanitària individual) de l'infant. o Carnet de Vacunes actualitzat de l'infant.
 

Escola Sant Pau

Teniu tota la informació sobre l'escola i el seu projecte educatiu, aixi com la informació relativa al procés de preinscripció per al curs 2020-2021 a la seva pàgina web.
 

Institut Sant Pol de Mar

Teniu tota la informació sobre l'institut i el seu projecte educatiu, aixi com la informació relativa al procés de preinscripció per al curs 2020-2021 a la seva pàgina web 

Temes relacionats
Publicació 16.05.2020
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina