Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | Àrea de Governació i Serveis Generals
Àrea de Governació i Serveis Generals
Obrir/tancar menú lateral

Àmbits d'actuació:

Hisenda: Pressupostos municipals, rendes i exaccions municipals, recaptació, emprèstits i altres operacions de crèdit, coordinació econòmico financera amb altres ens públics i serveis delegats, patrimoni municipal,  contractació i compres.

Recursos Humans: gestió del règim general de funcionaris i personal laboral. Selecció i contractació de personal, prevenció de riscos laborals, processos sancionadors. Negociació amb els treballadors i amb els representants sindicals.

Serveis Municipals: manteniment, conservació i neteja dels espais públics, manteniment, conservació i neteja dels edificis públics, Brigada municipal, gestió de parcs i jardins, conservació i vigilància de zones verdes i ornamentació del municipi, subministrament d'aigua, gas i electricitat i cementiri municipal.

Promoció Econòmica i Turisme: Definició i proposta d'estratègies, plans projectes i directrius d'actuació en matèria de promoció econòmica. Fomentar la col·laboració i el consens amb els agents econòmics, els agents socials i els diferents nivells de l'administració pública per a la priorització i implementació de mesures d'intervenció a l'àmbit de la promoció econòmica, impuls dels sectors d'activitat econòmica, promoció de la industria i el comerç, coordinació i gestió de fires, mercat municipal i de venda no sedentària. Gestió de les autorització de les terrasses de temporada. Taxis. promocionar el turisme i les activitats turístiques de la zona, gestionar les llicències d'apartaments turístics, dissenyar les  directrius d'actuació en matèria de turisme. Promoció de l'Oficina de Turisme de Sant Pol de Mar.

 
Pujar al principi de la pàgina