L’activitat d’Habitatge d’Ús Turístic: què cal saber

El fet de tenir un habitatge en lloguer turístic comporta un seguit de deures i obligacions per als seus propietaris, que vénen establerts des de la Direcció General de Turisme de la Generalitat, i regulats al Decret 159/2012, de 20 de novembre, de regulació dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
Per a una bona convivència veïnal és necessari complir amb les ordenances i reglaments municipals així com mostrar una actitud civilitzada i respectuosa amb la vida quotidiana de Sant Pol.

Podeu consultar tota aquesta informació als documents següents:

Comparteix aquesta pàgina: