Modificacions pressupostàries

En cas de produir-se modificacions pressupostàries, es publicaran en aquest apartat.

Durant tot el 2019 no s'ha produït cap modificació en el pressupost municipal.

Comparteix aquesta pàgina: