Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

PÓgines web
Obrir/tancar men˙ lateral
Participaciˇ ciutadana
 • El POUM és un instrument d'ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població de Sant Pol i el seu entorn immediat. 
   
  És per això, que des de l'Ajuntament s'ha iniciat un procés de participació ciutadana al voltant de la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 
   
  Això comporta reflexionar entorn el model de municipi que els santpolencs volem. A través de la planificació del territori s'estableix on es situen les noves infraestructures i equipaments, on s'ubica l'activitat econòmica i comercial, on es podran construir nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar. 
   
  La finalitat del procés de participació és implicar els veïns en la construcció del model de municipi recollint les seves propostes i suggeriments entorn els criteris i les necessitats del municipi respecte a temes on la revisió del POUM té alguna incidència. 
   
  La voluntat municipal és fomentar el debat i la deliberació col•lectiva i recollir i analitzar les seves aportacions i opinions. 
   
  Per facilitar la participació activa de la població s'habilitaran diferents mecanismes en funció de la fase i moment del procés de redacció del POUM. Aquesta participació anirà acompanyada en tot moment de la informació necessària. 

  Fase Aprovació inicial del POUM 

  • Publicació, als mitjans legalment previstos, dels edictes d'informació pública de l'aprovació inicial del POUM per part del Ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
  • Acte públic de presentació del POUM aprovat inicialment, d'explicació de les propostes d'ordenació del POUM, per tal de facilitar el coneixement i la justificació del Pla. A aquesta presentació s'hi convidarà el màxim nombre de ciutadans, associacions i col·lectius del municipi. 
  • Exposició pública amb plafons informatius de resum del POUM aprovat inicialment. 
  Documentació del POUM aprovat inicialment consultable a la pàgina web municipal. 
  • Documentació del POUM aprovat inicialment consultable a les oficines municipals i assistència tècnica per a la seva comprensió durant el període d'exposició pública.
  • Creació de l'Oficina del Pla, a l'Ajuntament, amb l'assistència d'un tècnic de l'equip redactor del POUM durant el període d'exposició pública i a hores concertades, per tal de poder disposar d'informació sobre el procés, consultar els documents i recollir 
  suggeriments. 
  • Inici del període d'informació pública previst per la legislació vigent i recepció d'al·legacions. Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades a partir d'un informe tècnic elaborat per l'equip redactor. 

  Permanentment 

  Exposició de la documentació de les diferents fases de redacció del POUM a la pàgina web municipal, per a la seva consulta. 
  Disposició d'un formulari per a la recollida de suggeriments, propostes i alternatives, disponible a la pàgina web municipal i a l'Ajuntament. 
  • Informació i difusió de les diferents fases de redacció del POUM als mitjans locals de comunicació. 

 
Versiˇ per imprimir
Pujar al principi de la pÓgina