Documentació

FASE APROVACIÓ INICIAL (DOCUMENTACIÓ NO VIGENT) - NORMATIVA VIGENT CLICANT AQUÍ

> Document de resum

El POUM està integrat pels següents documents:


Pròrroga de la suspensió preceptiva de llicències en motiu de l'aprovació INICIAL del POUM. Aprovada el 27 d'abril de 2015
La Suspensió de llicències fa referència a la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com suspendre també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació i enderroc, i d’instal·lació o ampliació d’activitats afecta en els següents àmbits:

1) El Nucli antic de Sant Pol de Mar, delimitat per la Riera de Sant Pol, la carretera N-II i la línia de costa.
2) El sector B, Ponent, La Rajoleria
3) Els elements inclosos al catàleg de bens a protegir i que es troben fora del nucli antic.

Consulteu plànols adjunts:

 

Fase Avanç 

AVANÇ - Memòria
Plànol 01 Pendents
Plànol 02 Orientacions
Plànol 03 Cobertes vegetals
Plànol 04 Morfologia Hidrologia
Plànol 05 SolsNoAptes
Plànol 06 PTM ParametresNOT
Plànol 07 PGOM 1992
Plànol 08 PVigent Q 2013
Plànol 09 Prop SNU
Plànol 10 Prop SU SUD

ISA Preliminar

Suspensió de llicències

ANUNCI 26-2013 Aprovació Avanç POUM
ANUNCI 30-2013 Suspensió de llicències

Comparteix aquesta pàgina: