L’Ajuntament aprova el pressupost municipal del 2021

divendres, 22 Gener, 2021

El pressupost municipal per al present any és de 12.918.473,52 euros i ve molt marcat per la situació de pandèmia fins al punt que, per primer cop, es contempla una davallada dels ingressos municipals. Malgrat això, en cap cas s’incrementa la pressió fiscal.

Tot plegat comporta que l’Ajuntament faci la previsió d’ingressar 133 mil euros menys que al 2020, així com una reducció de 300 mil euros en el capítol de despesa corrent.

Però, sens dubte, les finances municipals d’enguany vindran marcades per la derogació de les normes estatals d’estabilitat pressupostària, de manera que en aquest 2021 els ajuntaments tindran llibertat per mobilitzar tot l’estalvi acumulat en els darrers anys.

Aquesta notable novetat permetrà a l’Ajuntament de Sant Pol disposar de 3 milions d’euros per realitzar despeses extraordinàries. La més important d’elles serà la construcció del nou institut, amb un cost de 3,4 milions d’euros, ja prevista en l’apartat d’inversions pel 2021. En aquest sentit, es preveu gastar un total de 4,8 milions d’euros en inversions a la vila de cara a aquest any.

Una altra de les novetats que contempla el pressupost municipal 2021 és la despesa prevista per executar les propostes guanyadores de la primera edició del Pressupost Participatiu, portat a terme durant el passat 2020.

La partida destinada als Serveis Socials i assistencials també creix enguany en previsió de poder seguir fent front a les situacions de necessitat personal i familiars derivades de la crisi provocada per la Covid-19.
 

 
Com es gasten? De cada 100 euros...
Ingressos
Evolució de l' endeutament
Evolució de l'inversió (en milions d'euros)

 

Comparteix aquesta pàgina: