Reordenació i creació de nous aparcaments a la zona de Morer

dimecres, 5 Agost, 2020

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar està portant a terme aquests dies una actuació de reordenació del trànsit als carrers de la zona de Morer que comportarà modificacions en la circulació d'alguns carrers i que alhora permetrà crear noves places d'aparcament gratuïtes a la zona.

L'actuació ve motivada perquè, sobretot durant els caps de setmana dels mesos d'estiu, la Rajoleria i el Morer s'omplen de cotxes per la seva proximitat a la platja. Per millorar la mobilitat i guanyar prop d'una trentena de noves places d'estacionament lliure, s'hi estan fent les actuacions que tot seguit es detalla.

Al carrer de la Rajoleria s'hi habilitarà una quinzena de places d'estacionament a la banda esquerra.

El carrer de les Entitats, donada la seva gran amplada, es farà d'un únic sentit (sentit Calella) i es crearan nous estacionaments a la banda de muntanya que s'afegiran als ja existents a la banda de mar. Pel que fa al circulació de vehicles, aquells que vinguin del Torrent del Morer i vulguin anar a la part final de l'avinguda Maresme, hauran de continuar pel carrer de la Rajoleria i girar a l'esquerra pel carrer Jaume I.

D'altra banda, a la part final de l'avinguda Maresme s'habilitarà una zona d'aparcament per a motos, que era molt necessària perquè fins ara aparcaven en zona verda, i es repintarà la senyalització horitzontal.

Pel que fa al carrer de la Marina, que és de doble sentit de circulació, es pintaran línies grogues a les dues bandes de la calçada per fer visible la prohibició d'estacionament en aquest carrer.

Quant a l'aparcament del descampat entre el carrer de les Entitats i de la Rajoleria, s'instal·larà senyalització d'entrada i sortida a aquest, mentre que es col·locaran elements que impossibilitin l'estacionament a la zona verda del costat del Torrent.

El següent mapa mostra els canvis que s'introdueixen a la zona.

Comparteix aquesta pàgina: