La justícia autoritza el tancament forçós de Banys Lluís

dilluns, 27 Juliol, 2020

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha portat a terme aquest dilluns 27 de juliol el precintament forçós de l'activitat de Banys Lluís, que posa fi a un expedient que s'arrossega des de l'octubre del 2013, quan es produí el primer requeriment a la propietat de l’activitat, atès que aquesta no podia funcionar sense disposar de la concessió administrativa d’ocupació del domini públic marítim terrestre ni de la preceptiva llicència municipal.

Una situació que es va anar perllongant fins l’abril del 2018, quan es va requerir novament a la propietat del restaurant que presentés l’autorització d’ocupació del sòl de domini públic marítim terrestre. Malgrat que els interessats van comunicar que tenien l’autorització d’una nova concessió en tràmit des de l’any 2013, tant la Demarcació de Costes a Catalunya com ADIF van emetre informes desfavorables a la sol·licitud de nova concessió i es va concloure que no tenien l’habilitació per ocupar l'espai de la platja.

En data 30 de juliol de 2019, es dicta resolució pel Director General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, la qual denega la nova concessió d’ocupació a Banys Lluís, en tràmit des de 2013.
 
A l'octubre de 2019, es resol l’expedient i s'ordena el cessament immediat de l’activitat. El 13 de gener de 2020 es procedeix al precintament del restaurant sense èxit, atès que els propietaris es van negar a desallotjar l’establiment. El 9 de març de 2020 es realitza un segon intent de clausura de l'activitat també amb resultat negatiu.

Finalment, l'Ajuntament ha portat a terme aquest dilluns al matí el mandat judicial de tancament forçós amb el precintament de l'establiment en compliment d’una interlocutòria judicial, en la qual el jutge donava un termini màxim de 10 dies per portar-lo a terme.

Comparteix aquesta pàgina: