Informació sobre l'adhesiu d'estacionament en zona blava per a residents temporals

dilluns, 29 Juny, 2020

Informem a les persones que resideixen de manera temporal a Sant Pol de Mar, ja sigui de segona residència o amb contractes de lloguer vigents, o bé els seus parents de primer grau, que poden obtenir l'adhesiu per estacionar a les zones blaves de pagament de la vila abonant una taxa de 100 euros, tal i com es recull a l'Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

Es tracta d'un adhesiu vàlid per estacionar al Parc de Litoral, al carrer de la Riera i al carrer Pau Simon entre el 15 de juny i el 15 de setembre de l'any en curs.

Per tal de realitzar el citat tràmit, podeu enviar un correu electrònic a oacpolicia@santpol.cat. El titular del vehicle i de l'immoble haurà de presentar un document acreditatiu de l'habitatge (rebut, contracte de lloguer vigent, etc.) i còpia del permís de circulació del vehicle.

Comparteix aquesta pàgina: