Ajudes socials en matèria d'escolarització

divendres, 19 Juny, 2020
Des de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar posem en coneixement de la ciutadania les ajudes que es tramiten des dels Serveis Socials municipals en matèria de conceptes escolars. Els ajuts escolars es poden tramitar durant tot l'any mitjançant la instància específica d'ajudes socials que trobareu al peu d'aquesta pàgina.

Els conceptes que es subvencionen són: 
- Ajudes per a l’escolarització a l’educació infantil dels 0 als 3 anys.
- Ajudes per a l’adquisició de material escolar i llibres.
- Ajudes al menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.
- Ajudes per a activitats extraescolars, socioeducatives i de lleure durant el curs escolar i vacances.

Com passa amb totes les ajudes socials, es demanarà la documentació pertinent i hi haurà els topalls especificats a les bases d'ajudes socials, que també podeu trobar al peu d'aquesta pàgina.

Per a més informació, podeu contactar amb els Serveis Socials municipals al tel. 93 760 09 09 o al correu electrònic serveissocials@santpol.cat 

Comparteix aquesta pàgina: