L'Ajuntament crea unes subvencions específiques per al sector comerç i serveis amb motiu del Covid-19

dimecres, 27 Maig, 2020

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha aprovat una línia de subvencions extraordinàries per als establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal de Sant Pol de Mar que han hagut de cessar la seva activitat a causa  dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que han tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

A conitnuació trobareu les bases per acollir-se a aquestes subvencions i els formularis que caldrà presentar amb la resta de documentació indicada a les mateixes bases.

Comparteix aquesta pàgina: