L'Ajuntament posa en marxa el Fons Local d'ajuts especials a famílies

dimarts, 19 Maig, 2020

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ha aprovat una nova línia d'ajuts propis extraordinaris amb caràcter d’urgència social per a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus. Com ja s'havia anunciat, es tracta d'una partida extraordinària de 150.000 euros.

Per poder-s'hi acollir, caldrà ser majors de 18 anys, estar empadronats a Sant Pol i complir amb els requisists econòmics i sociofamiliars que s'indiquen a les bases, les quals es poden consultar en el document adjunt al peu d'aquesta pàgina.

Les persones interessades en aquest ajut hauran de de presentar aquest formulari de sol·licitud adjuntant-la a una  instància via telemàtica a través de la pàgina web municipal i, en el cas de no poder-ho fer per aquesta via i de forma justificada, es farà a través del correu electrònic serveissocials@santpol.cat, acceptant el tractament de dades i la instància d’ofici per part dels Serveis Socials.

En el cas que la situació millori i hi pugui haver atenció presencial, també es podrà sol·licitar de forma ordinària via registre de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. La sol.licitut es tramitarà de manera urgent. 

Pel que fa al lloguer, l’ajut màxim podrà ser de 700€/mes amb un topall de 2100€ en concepte d’ajuda per lloguer i/o hipoteca. En relació a l’alimentació es farà, si és possible, a través de la targeta moneder amb una despesa màxima de 300€/mes i amb un topall de 900€. I pel que fa als subministres bàsics (aigua, llum i gas), l’ajut màxim podrà ser de 300€/mes amb un topall de 900€.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb Serveis Socials: 
93 760 09 09 - serveissocials@santpol.cat
Horari d'atenció: de 9 a 14 h.

Comparteix aquesta pàgina: