Aclariment sobre el pagament de l'impost de circulació (IVTM)

dijous, 30 Abril, 2020

Donat que els contribuents estan rebent cartes de pagament de tributs municipals amb data de pagament caducada o a punt de caducar i no saben com han d’actuar en el context del confinament pel Covid-19, informem sobrer com procedir, tant si es tracta de rebuts de cobrament periòdic (fonamentalment l’IVTM), com de liquidacions d’ingrés directe (també d’IVTM).
 
En el cas dels tríptics en voluntària, el mateix document es pot utilitzar per fer el pagament per la web o per telèfon. En el cas de les liquidacions no és així, però si el contribuent es descarrega un nou document per la Seu electrònica o truca al telèfon d’atenció al ciutadà, tindrà el nou termini de finalització de pagament que ha establert el RDL 15/2020.

Per tant, si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut, heu de procedir de la següent manera:

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte.
  • A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 
 

Comparteix aquesta pàgina: