Les mascaretes gratuïtes estaran a les farmàcies a partir del 20 d'abril

diumenge, 12 Abril, 2020

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, la FEFAC, informa que les mascaretes que ha comprat la Generalitat i que es distribuiran de manera gratuïta entre la població estaran disponibles a partir del dilluns 20 d'abril.

Amb aquest missatge es vol evitar que les persones s'adrecin aquest dimarts, 14 d'abril, a les farmàcies, ja que no estaran encara disponibles i en el millor dels casos, en trobaran però les hauran de pagar al preu de mercat.

Recordem que la mesura del govern de la Generalitat per repartir mascaretes entre la població es farà a través de les farmàcies de Catalunya i que caldrà mostrar la tarjeta sanitària per a recollir-les. L'objectiu és que cada ciutadà disposi de dues mascaretes reutilitzables del tipus FFP2. Aquest tipus de mascareta disposa d'un filtre que garanteix fins a un 92% de protecció de partícules en suspensió exteriors i està homologada per a retenir partícules de fins a 0,6 micres.
 

L'Organització Mundial de la Salut recomana rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb desinfectant abans de manipular la mascareta. Cal assegurar-se que la mascareta cobreix bé boca i nas i que no hi ha espais buits entre les vores de la mascareta i la pell. Les mascaretes s'han d'agafar sempre per les gomes o les cintes que les ajusten a les orelles o al cap, i mai s'han de tocar amb les mans per la part exterior o interior perquè podríem contaminar-les. Per retirar-les també s'ha de fer per darrera o amb les cintes o gomes que la lliguen a l'orella.

Comparteix aquesta pàgina: