Tancament temporal de la deixalleria municipal

dimecres, 18 Març, 2020

Tenint en consideració la Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19 de 13 de març de 2020, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico i romanent atents a la informació més actualitzada i a les instruccions provinents de les autoritats sanitàries i d'altres organismes competents fem les següents consideracions:

  • La prestació del servei públic de les deixalleries és un servei d’excel·lència per a potenciar la recollida selectiva dels residus municipals. No obstant això, la present urgència sanitària, amb confinament de la població i mesures de protecció laborals, que no eliminen el risc de propagació i afecció pel COVID-19, resulta incompatible amb la continuïtat de la prestació d’aquest servei tal i com avui es duu a terme. 
  • Així com es considera essencial la prestació del servei de recollida viària, el servei de deixalleria no es considera de la mateixa naturalesa, tota vegada que els residus que a ella s’hi aporten, no requereixen de forma general per als seus productors el seu urgent despreniment.

 
Al no considerar-se un servei essencial en les actuals condicions i perspectives a curt termini, considerem necessari el tancament al públic de la deixalleria municipal mentre duri l’actual situació sanitària.
Instem els vilatans a que facin emmagatzematge dels residus que habitualment porten a la deixalleria fins que es torni a restablir el servei.
 

Comparteix aquesta pàgina: