Canvis en la mobilitat al turó de la Marina

dilluns, 2 Març, 2020

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar instal·larà en els pròxims dies nova senyalització viària per modificar la circulació a l'entorn de Can Balmanya arran de la petició del veïnat que reivindicava que el vial entre les urbanitzacions de Can Balmanya i dels Garrofers fos d’un únic sentit de circulació, atesa la gran afluència de vehicles que circula pel c. Garbí a determinades hores del dia i la gran velocitat a la que ho fan en sentit baixada.

Amb la nova distribució del trànsit, els vehicles que vénen dels Garrofers hauran de passar per sota el túnel de la carretera vella i el carrer Garbí queda restringit únicament als veïns que hi resideixin.

Els vehicles que venen del c. Ramon Planiol i Claramunt hauran de girar a l’esquerra per fer el mateix recorregut en direcció a la urbanització Els Garrofers. Els vehicles que vinguin dels Garrofers hauran de baixar pel camí del Pi del Soldat en direcció al giratori de l’avinguda Garrofers. Al principi del camí del Pi del Soldat, quedarà prohibida la circulació en direcció ascendent (mur lateral del cementiri). 

D'altra banda, com que el camí del Pi del Soldat serà únicament de baixada, s'habilitarà una zona d'estacionament en tot el lateral del cementiri per a una quinzena de vehicles aproximadament.

Comparteix aquesta pàgina: