Sant Pol ofereix un nou servei d’atenció domiciliària post-alta hospitalària

dimarts, 11 Febrer, 2020
Sant Pol posa en marxa el nou servei PADAH (Programa d’Atenció al Domicili a l‘Alta Hospitalària). Es tracta d'un servei dirigit a les persones de la vila que, després d’un ingrés hospitalari, són donats  d'alta mèdica però necessiten un suport domiciliari per activitats concretes de la seva vida diària. 

Amb aquest nou servei, les persones podran tenir durant 20 dies, com a màxim, un servei de suport domiciliari gratuït. Des del mateix hospital es tramitarà la participació en el programa i es coordinarà amb el CAP de Sant Pol. Durant aquest termini, els familiars podran presentar a Serveis Socials la documentació necessària per valorar si tenen accés a un SAD (Servei d'Assistència Domiciliària) Social o de Dependència.

L’objectiu d’aquest programa és donar resposta immediata al ciutadà que passa per una complicació de salut i cobrir les necessitats de cura bàsiques mentre es fa la gestió a Serveis Socials.

Aquest any 2020 hi ha aprovades 180 hores anuals de prestació del nou servei de PADAH, que finança l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. Aquestes hores les gestionaran les treballadores socials dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, directament amb l’empresa SESMAR, que és qui prestarà els serveis d’atenció domiciliària a la nostra població.

Comparteix aquesta pàgina: