Obrim nova convocatòria per sol·licitar parcel·les dels horts urbans

dijous, 11 Març, 2021

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar acaba d'obrir un nou termini perquè les persones interessades en fer ús dels horts urbans puguin presentar la seva sol·licitud.

L'obertura del termini per presentar noves sol·licituds arriba després que l'Ajuntament hagi introduït algunes modificacions en el reglament d'ús dels horts urbans de Sant Pol. Les principals novetats que s'han incorporat i que es recullen en el document que s'ha publicat al BOPB són les següents:

  • Es modifica la durada de les autoritzacions, fent-la de dos anys prorrogable a un màxim de dos més, renovables any a any, i respectant la durada de les autoritzacions vigents.
  • Es promouen sistemes d’autocompostage i l’assessorament per part de l’Ajuntament de tècniques de control integral de plagues.
  • Es modifica la Comissió de Gestió i es crea una Comissió de Seguiment.
  • Es modifiquen els requisits d’accés, introduint més criteris socials:

Grup 1: persones menors de 35 anys (un màxim de 5 parcel·les)
Grup 2: persones majors de 35 anys que no estiguin jubilades (un màxim de 5 parcel·les)
Grup 3: persones jubilades (un màxim de 5 parcel·les)
Grup 4: persones derivades de Serveis Socials (un màxim de 4 parcel·les)

Amb el nou termini per presentar sol·licituds es pot optar a una de les 6 parcel·les que actualment hi ha disponibles. Totes aquelles persones que presentin sol·licitud i no se'ls adjudiqui una parcel·la, passaran a formar part d'una llista d'espera.

Per poder optar a l’adjudicació, caldrà reunir les següents condicions:
a) Ser persona física i major d’edat.
b) Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar.
c) Estar empadronat a Sant Pol de Mar amb una antiguitat mínima de dos anys ininterromputs o acreditar haver-hi estat empadronat un mínim de 5 anys durant els últims 10 anys.
d) No tenir deutes amb l’Ajuntament.
e) No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de conreu a Sant Pol o al Maresme.

La presentació de la sol·licitud (document adjunt al peu de la pàgina) no té cap cost associat, però els adjudicataris finals hauran de pagar una fiança de 50€, que serà retornada sempre i quan es deixi la finca en les mateixes condicions que es va autoritzar, així com també un cànon anual de 60€.

Si la iniciativa és del vostre interès, podeu presentar la vostra sol·licitud a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà del 19 de març al 19 d'abril de 2021.

Comparteix aquesta pàgina: