Reforç de les visites de sanitat als establiments de la vila

divendres, 6 Desembre, 2019

Des de la Regidoria de Sanitat s'ha posat en marxa una campanya d'inspecció per verificar que els establiments de la vila que manipulen aliments compleixen amb totes les normatives de sanitat. D'aquesta manera, l’Ajuntament reforçarà les visites de sanitat als establiments de restauració perquè donin compliment a la seva obligació de corregir les deficiències que s'hi puguin detectar. 

En el cas d'aquells establiments que no corregeixin les deficiències o que sigui necessari diverses visites per verificar la correcció d'aquestes, se’ls podrà obrir el corresponent expedient sancionador​

La relació dels establiments de restauració amb les toxiinfeccions alimentàries és un fenomen comú en els països del nostre entorn socioeconòmic. En aquest sector, on és tan important la manipulació dels aliments, és fonamental evitar les pràctiques que suposin un factor de risc que predisposi a l'aparició d'aquestes malalties. L'estratègia per assolir aquest objectiu s'ha d'orientar cap a l'educació sanitària, donant a conèixer i verificant les pràctiques higièniques de manipulació que s'han de seguir en cadascuna de les fases d'un procés d'elaboració de menjars.

 

Comparteix aquesta pàgina: